Tri sina Alije r.a.: Ebu Bekr, Omer i Osman

524

Pripremio: Zenaid Bačić

Šejh Mumtaz ul-Hak govori o poštovanju prema Ehlul Bejt, odnosu pripadnika Poslanikove salallahu alajhi wa sallam porodice prema ashabima, o suprugama pravednih halifa, te o imenima koja su se davala djeci od Ehlul Bejt.