Užitak u grijehu nestaje, a kazna za grijeh ostaje

225

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Šejh Ali el-Tantavi, rekao je: ”Kušao sam slatkoću i gorčinu života, trpio sam hladnoću i vrućinu i vidio sam dobro i zlo ovoga svijeta.
Shvatio sam da je uzdizanje u (duhovne) visine veoma teško i naporno, a da je padanje na zemlju vrlo lahko i jednostavno, kao što sam shvatio da pokornost Allahu zahtijeva određene poteškoće, a da neki grijesi pričinjavaju užitak.
Obišao sam dunjaluk uzduž i poprijeko i upoznao sam dobre i loše ljude.
Družio sam se s knjigama sedamdeset pet godina i iz cjelokupnog naučnog iskustva i mnoštva pročitanih knjiga, izvukao sam jednu važnu životnu pouku sadržanu u riječima imama Ibnul-Dževzija u njegovoj knjizi Sajdul-hatir: ‘Teškoća pokornosti Allahu nestaje, a nagrada za pokornost ostaje, užitak i slast u grijehu nestaje, a kazna za grijeh ostaje.”’