Vrijeme iskušenja ili smutnje i smutljivaca

796

Autor: Mr.sc. Hrustan Noćić

Screenshot_471Dočekali smo i evo ispraćamo ovaj Mubarek mjesec Ramazan, koji je izvanredna prilika da najprije popravimo svoje stanje sa Uzvišenim Allahom dž.š. da sa sebe otresemo i satresemo onaj tovar nanosa grijeha i prestupa koje smo činili u toku godine.

Blago onome ko posti u ovom Mubarek mjesecu Ramazanu i izvršava one ibadete u njemu, to je toliko veliko da se ljudskim riječima ne može opisati.I nakon mjeseca Ramazana treba da budemo i ostanemo na onoj stazi, na onom pravcu i u onom okrilju koje nam je trasirao ovaj blagoslovljeni mjesec.Mjesec Ramazan je pokazao da mi možemo biti bolji, da možemo biti Allahu bliži, da se možemo više čuvati harama, da se možemo više čuvati grijeha, dakle pokazao je da svi ljudi mogu biti bolji. Jer to Uzvišeni Allah upravo daje ljudima kao dokaz da mogu biti bolji i da mogu Allahu biti bliži.I zato trebamo i nakon mjeseca Ramazana da budemo na tom putu i u tom okrilju i da budemo budni.

Da budemo budni, jer mi živimo u vremenima teškim, živimo u vremenima fitneluka velikih, živimo u vremenima iskušenja i belaja raznih.

Kaže Poslanik s.a.w.s. u hadisu kojeg od njega prenosi Ebu Hurejre r.a. a u kojem se kaže:

„Požurite sa činjenjem dobra, prije nego fitneluci budu kao mrkla noć, čovjek će osvanuti kao mu'min, a omrknuti kao kafir, ili omrknuti kao mu'min, a osvanuti kao kafir, prodavat će svoju vjeru sa onim što mu se ponudi od dunjaluka“.(Hadis bilježi Muslim)

U drugom hadisu kojeg također bilježi Imam Muslim u svome Sahihu a u kojem se kaže: Da je Poslanik s.a.w.s.  jednom prilikom govoreći o vremenu smutnje upitao ashabe?

„Šta ćete raditi kada vam se žene odaju bludu a omladina ogrezne u psovci i kocki? Upitaše: Zar može doći takvo vrijeme? Reče: Možei gore: Upitaše: A zar može doći gore? Reče: Može, a to je kada ne budete naređivali dobro i odvraćali zla. Upitaše: Zar može doći takvo vrijeme? Reče : Može i gore. Upitaše: A zar može doći gore? Reče: Može, a to je kada budete dobro smatrali zlim, a ono što je zlo dobrim. Upitaše: Zar može doći takvo vrijeme? Reče: Može i gore. Upitaše: A zar može doći gore? Reče: Može, a to je kad budete naređivali zlo, a odvraćali od dobra. Tada se u tom vremenu ni vaši najučeniji neće moći snaći.“

Izgleda da je to vrijeme i došlo, pogledajte šta se čini i radi u svijetu.Živimo u takvom vremenu, fitneluka, smutnje, iskušenja, da i oni koji su mudri, razboriti, učeni, pametni, blagi, ne znaju šta da čine i rade.

Kaže Poslanik s.a.w.s. : „ Zaista, kada ljudi vide ružne stvari, pa ih ne otklone, Allah će im ubrzati kaznu.“

Tirmizi navodi jednu predaju od Ibn Abdullaha da je Poslanik s.a.w.s. rekao: „Blago pojedincima koji će ispravljati ono što ljudi budu iskrivili od moga sunneta.“

Dakle ovdje je važno da se čovjek mijenja kao individua. Svaka stvar na ovome svijetu podređena je čovjeku. Uzvišeni Allah dž.š. je sve to stvorio za i zbog čovjeka. A čovjek treba da bude pokoran Stvoritelju Allahu dž.š. pa ako čovjek bude pokorat Stvoritelju, i bude dobar i valjan čovjek, tako i tada će se poboljšati i sam svijet oko njega.

Kaže Allahov Poslanik s.a.w.s. : „U tijelu postoji jedan komad mesa, ako je on zdrav, zdravo je i čitavo tijelo, a ako je on pokvaren pokvareno je i čitavo tijelo“

Jedno od belaja i iskušenja ove generacije je zato što se izbjegava i zapostavlja individua ili pojedinac.

Imamo primjer u našim političkim grupacijama koje jednostavno samo hrle za masama i kvantitetima ne gledajući na kvalitetu morala tih masa, dakle jednostavno nek nas ima, a u svemu tome zapostavljajući  pojedince sa moralom i svojim kvalitetom, a da bi se na kraju tim vođama pa i društvu i zajednici sve iz godine u godinu obijalo o glavu.

Jednostavno kada im se kaže: Poštovani, prihvatite pojedinca i lijepo postupajte sa njim i pripremite je za društvo. Oni odgovaraju : Šta mi imamo sa individuom i pojedincom, ovo je društveni period, čiji je pečat i glavna odlika društvo.

Primjer onoga koji jednostavno vodi brigu o društvu a zapostavlja  pojedinca je kao primjer čovjeka koji je sakupio truhla i izbušena drva želeći od njih da izgradi lađu, pa kada mu svjestan čovjek kaže: da ova drva nisu dobra za izgradnju lađe, a koja će na sebi nositi veću grupu ljudi i skupocjen tovar, a on mu odgovara: Zaista ova drva nemaju nikakvu ulogu niti važnost sem da ih iskoristimo ( i ako ovdje smijem i mogu reći da ta drva iskoriste za svoje lične sićare i interese) ovdje je bitna lađa. Eh pitam se kakva je to logika? Loš čovjek je loš čovjek, ali po njihovoj logici kada se sastanu dva loša čovjeka dobiva se jedan dobar. A opet lopov je lopov, a po njihovoj logici razmišljanja kada se sastanu dva lopova onda se dobiva čuvar kulture i civilizacije, čuvar nacionalnih interesa itd. Itd….

E ovo je danas razmišljanje predstavnika ovog društva, ovih generacija.

Vuk je vuk, ali kada se sastanu dva vuka, dobija se čoban. Jedna žaravica može zapaliti kuću, ali kada se sastane više žaravica one postaju hladne i spasonosne. Zaista je ovo smiješno!!!

Pitam vas, zar ovo nije temelj koji se izgrađuje i koji se postavlja u politici, vladama, pravosuđu itdd…