Zašto šejtan ustrajava u pokušaju da pokvari skrušenost u namazu?

312

Neki islamski učenjaci su kazali: ”Ako čovjek stane da klanja namaz, šejtan postaje ljubomoran na njega, jer se uzdigao na najveći stepen i jer je tada najbliži Allahu, a to šejtana najviše ljuti.”

Ne odgađaj klanjanje namaza, jer Allah neće odgoditi vrijeme tvog susreta sa Njim

Poznaješ li nekoga ko odgađa klanjanje namaza? Reci mu: ”Ne odgađaj svoj namaz kad dođe njegovo vrijeme, jer Svemogući Allah neće odgoditi trenutak tvog susreta sa Njim kad za to dođe vrijeme. Pa, šta ćeš Mu reći?”