SAFF

Želiš li vidjeti čovjeka u pravom svjetlu, pogledaj ga kada ga strah napusti i kada mu je strast zadovoljena

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: dr. Mustafa Mahmud / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ne gledaj u ono što se ispoljava na licima ljudi, ne slušaj šta njihovi jezici govore, i ne obraćaj pažnju na suze, jer sve je to ljudska koža, a čovjek mijenja kožu svaki dan, nego gledaj u ono što se nalazi ispod kože.

Ne, ne mislim na srce, jer srce je takođe promjenjivo i prevrtljivo, i zato ga zovu srce (kalb), niti mislim na um, jer um mijenja svoje gledište kad god promijeni ugao iz kojeg gleda, pa danas prihvata ono što je jučer negirao, čak i učenjaci mijenjaju svoja mišljenja, gledišta i teorije.

Ako želiš razumijeti čovjeka, onda pogledaj njegove postupke u trenutku slobodnog izbora, i tada ćeš se potpuno iznenaditi.

Možda ćeš vidjeti pobožnjaka kako čini blud, ili bludnicu kako klanja namaz, ili doktora kako ispija otrov.

Možda ćeš ostati zatečen kad vidiš da te prijatelj vrijeđa i kleveta, a neprijatelj brani i spašava. Možda ćeš vidjeti slugu koji je pravi gospodin u svojim postupcima, i njegovog gospodara čiji su postupci odvratniji od postupaka najprezrenijeg sluge ili roba.

Možda ćeš vidjeti vladare kako uzimaju mito i beskućnike kako udjeljuju sadaku.

Pogledaj čovjeka kada strah ode od njega, kada oprez spava, kada je strast zadovoljena i kada popadaju sve prepreke, i vidjet ćeš ga kakav on zaista jeste. Vidjet ćeš ga kako hoda na četiri noge kao životinja, ili pak kako leti poput meleka, ili kako gmiže kao zmija, ili kako ubada kao škorpion, ili kako jede zemlju poput gliste.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA