Zlata vrijedan savjet šejha Ibn Usejmina studentima islamskih nauka i daijama

852

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

U otvorenom razgovoru sa šejhom Salihom ibn Usejminom, Allah mu se se smilovao, jedan student islamskih nauka je pitao šejha o apatiji, duhovnoj klonulosti (ar. el-futur) i njenim uzrocima i liječenju. Naime, ovaj student je konstatovao da čovjek ponekad osjeća da mu iman ili vjera slabi, pa je pitao šejha šta je uzrok takvog stanja.

Odgovarajući na pitanje, šejh Ibn Usejmin je ujedno dao i zlata vrijedan savjet, prije svega, studentima i profesorima islamskih nauka, imamima i daijama, ali i svim muslimanima općenito, rekavši: ”Ni jedan vjernik ne može uvijek biti, uvjetno rečeno, u istoj duhovnoj kondiciji. To nisu mogli čak ni ashabi, pa su se žalili Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., na promjenjivost svoga imanskog stanja, govoreći: ‘Allahov Poslaniče, dok smo kod tebe i dok nas podsjećaš na Džehennem i Džennet, osjećamo se kao da ih gledamo. Međutim, kada odemo od tebe, zaokupiraju nas naši poslovi i naše porodice, pa mnogo toga zaboravimo.’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao im je: ‘Da ste uvijek u istom (duhovnom) stanju kao kad ste kod mene, meleki bi se sa vama rukovali, ali čas ovako, čas onako.’ (Muslim)

Dakle, ni jedan vjernik ne može uvijek biti u istom imanskom i duhovnom stanju, ali može sačuvati čistoću svoga srca, a ako je srce čisto i zdravo, bit će zdravo i cijelo tijelo.

A da bi to postigao mora:

– Ostaviti ono što ga se ne tiče,

– Ostaviti beskorisnu raspravu,

– Ostaviti strančarstvo i pristrasnost koja razdvaja muslimane.

Stoga, često puta ćete vidjeti da je običan musliman bolji i iskreniji u vjeri od studenata islamskih nauka i daija kojima su sva briga:

– odgovaranje neistomišljenicima

– tračevi ili rekla-kazala

– Šta ti misliš o tome i tome?

– Šta kažeš o knjizi tog i tog autora?

– Šta misliš o onome što je taj i taj napisao?

To je ono što upropaštava čovjeka, udaljava njegovo srce od Allaha i čini da mu glavna briga budu tračevi i rekla-kazala.

Moj savjet svakom muslimanu je da se posveti Allahu Uzvišenom, a da ostavi ljude i njihove razlike, to je najbolja stvar. ”