SAFF

Zločinački čin spaljivanja najveličanstvenije Knjige poznate čovječanstvu

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: dr. Ali el-Sallabi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Zločin spaljivanja primjerka Časnog Kur'ana u Švedskoj ispred turske ambasade u subotu 21.01.2023. godine je krajnje prostački, divljački, ponižavajući, rasistički i teroristički čin, pogotovo jer se dogodio pod zaštitom švedskih vlasti, koje su dozvolile organiziranje demonstracija u kojima je spaljen primjerak Kur'ana.

Ovaj prezreni čin je izraz podlosti i prostote, i on sâm po sebi govori da iza ove ogavne rabote stoji šejtanska ruka i poslušno šejtansko oruđe preko kojeg on ostvaruje pogane ciljeve. Ovaj zločin je također u suprotnosti s poštovanjem ljudskih i vjerskih uvjerenja, pa stoga predstavlja provokaciju za sve muslimane svijeta.

Očigledno je da su oni koji su počinili ovaj strašni zločin i veliki grijeh zadojeni paganskim žarom i da ne poznaju ovu veličanstvenu Knjigu, u kojoj je Allah sačuvao biografije odabranih ljudskih veličina i predvodnika čovječanstva oličenih u Allahovim poslanicima, kao i priču o čovjeku kao namjesniku Božijem na Zemlji, o ljudskom dostojanstvu, moralnim vrijednostima, vjerovanjima, ljudskim pravima i sl.

Nesretnik koji je spalio Kur'an ne shvata da je to svjetlo i uputa za cijelo čovječanstvo, kao što se navodi u ajetima: ”Ovo su jasni dokazi od Gospodara vašeg i uputstvo i milost za ljude koji vjeruju.” (El-A'raf, 203.); ”Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.” (El-Hašr, 21.);  ”Reci: ‘Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur'an, oni, takav kao što je on, na bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali.'” (El-Isra’, 88.)

Vlade, narodi i države islamskog svijeta moraju osuditi ovaj gnusni čin, koji je u potpunosti u suprotnosti sa ljudskim slobodama i koji podstiče mržnju i neprijateljstvo između naroda i sljedbenika različitih religija.

Islamski učenjaci i daije moraju stati u odbranu Allahove Knjige i iskoristiti ovakve incidente da se ljudi upoznaju sa ovom veličanstvenom Knjigom, pozivajući ljude na najljepši način da prihvate Kur'an kao uputu, jer je on vječna i univerzalna Božanska poruka, kao što je Uzvišeni Allah, rekao: ”Neka je uzvišen Onaj Koji robu Svome objavljuje Kur'an da bi svjetovima bio opomena.” (El-Furkan, 1.)

Spaljivanje Kur'ana je veliki zločin koji se nikako ne može smjestiti u okvire slobode izražavanja, jer je ovaj prezreni čin suprotan zdravom ljudskom umu i čistoj ljudskoj prirodi, i predstavlja potpuno uranjanje na put zla, stradalništva, zablude i šejtanskog zavođenja.

Uzvišeni Allah, objavio je: ”Oni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, a Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima.” (Et-Tevba, 32.)

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA