petak, 18. novembar 2022 / 24. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Isprobajte Sokratov test protiv ogovaranja

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Jednog dana je kod velikog grčkog filozofa Sokrata došao njegov poznanik i, vidno uzrujan, rekao: “Sokrate, znaš li šta sam čuo