četvrtak, 7. decembar 2023 / 23. džumade-l-ula 1445

SAFF

Isprobajte Sokratov test protiv ogovaranja

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Jednog dana je kod velikog grčkog filozofa Sokrata došao njegov poznanik i, vidno uzrujan, rekao: “Sokrate, znaš li šta sam čuo