nedjelja, 20. novembar 2022 / 26. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Vlast bez pravde ne traje dugo 

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić Pravda je plemenito i uzvišeno svojstvo koje odgovara ljudskim dušama i pruža nadu potlačenima. U Kur'anu se nalazi jasna i izričita