subota, 9. decembar 2023 / 25. džumade-l-ula 1445

SAFF

Gaza je čudo ovoga vremena

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Gaza nas je naučila da se pravi vojnici i oficiri odgajaju na temeljima sure El-Enfal