Ako nam zbog razlika u mišljenju trebaju godine da se vrati prijateljstvo, pa gdje je onda nestala vrlina i dobročinstvo?

507

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Zašto se, kad se ne slažemo u mišljenju, razilazimo i razjedinjujemo?

Ako neslaganje u mišljenju dovodi do prekidanja veze, pa gdje je onda nestalo prijateljstvo?!

Ako nam zbog razilaženja u mišljenju trebaju mjeseci i godine da se vrati ljubav i prijateljstvo, pa gdje je nestala vrlina i dobročinstvo?!

Ako razlika u mišljenju dovede do međusobnog odbacivanja, pa gdje je onda nestala ljubav?!

Ako razlika u mišljenju dovede do međusobne mržnje, pa gdje je nestala istinoljubivost i gdje su se izgubili kriteriji?!

Razlike u mišljenju su nužnost i to je dio života, a uzrok tih razlika smo upravo mi sami.

Zašto se onda ponekad požurimo riješiti i osloboditi prijatelja i braće koji su učinili puno za nas? Zar ćemo zbog jedne njihove greške zaboraviti sve dobro koje su nam učinili?!

Zar su sva naša sjećanja samo obični papir koji ćemo, nakon najmanjeg nesporazuma sa braćom i prijateljima, baciti u kantu za smeće?!

-Imam Ahmed ibn Hanbel, rekao je: ”Ako želiš da kod tebe traje ono što voliš od blagodati, onda ustraj u činjenju onoga što Allah voli.”

Jednom prilikom upitali su Ahmeda ibn Hanbela: ”Kolika je razdaljina između nas i Allahovog Arša?” Odgovorio je: ”Ta razdaljina je samo jedna dova iz iskrenog srca.”

Pitali su imama Šafiju: ”Zašto stalno nosiš štap, a nisi ni bolestan ni star pa da ti treba da se na njega oslanjaš?” Odgovorio je: ”Zato da se stalno podsjećam da sam obični putnik (musafir) na dunjaluku.”

-Čovječe, ako se umaraš u činjenju dobrih djela, onda znaj da će umor proći, a dobra djela će ostati, a ako si se podao užitku u grijehu, onda znaj da će užitak proći, a grijeh će ostati.

Neka te ne obmanjuje veličina tijela onoga ko ima malo znanja, niti visina i stasitost onoga ko kroz život bez Upute luta, jer je biser i pored svoje sićušnosti vrjedniji od najveće kamene gromade.

-Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Nema niko ljubomorniji od Allaha, zato je zabranio razvrat javni i tajni; niko ne voli pohvalu više od Allaha, zato je Sâm Sebe pohvalio; niko ne voli ispriku i opravdanje više od Allaha, zato je slao poslanike da obraduju i opomenu.” (Tj., slao je Svoje poslanike da ljudi ne bi imali opravdanja na Sudnjem danu da nisu znali istinu.) (Buharija i Muslim)

– Neki čovjek je vidio drugog čovjeka kako grli i ljubi svoje dijete pa ga je upitao: ”Voliš li ga?” ”Naravno”, odgovorio je brižni otac. Tada mu je mudri prolaznik rekao: ”Ti si ga samo rodio, tj. ti si mu samo biološki otac i neizmjerno ga voliš, a šta misliš koliko ga tek voli Onaj Koji ga je stvorio?!”