subota, 19. novembar 2022 / 25. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Allah će na Sudnjem danu opraštati tolikim oprostom da to ljudski um ne može ni zamisliti

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić 

Prenosi se da je imam En-Nevevi držao predavanje svojim studentima i kada je došao do riječi Uzvišenog Allaha: ”Kaži robovima Mojim da sam Ja, zaista, Onaj Koji prašta i da sam milostiv, ali da je i kazna Moja, doista, bolna kazna!” (El-Hidžr, 49.-50.), počeo je plakati, pa su mu studenti rekli: ”Šejh, šta te je rasplakalo?”

Odgovorio je: ”Zar ne vidite ovu Allahovu milost?! On je Sebi pripisao svojstvo milosti i oprosta, rekavši: ”Ja sam Onaj Koji prašta i Koji je milostiv”, a nije Sebi pripisao svojstvo kazne, već ju je učinio svojim vlasništvom, rekavši: ”Ali je kazna Moja, doista, bolna”, a nije rekao: ”Ja sam Onaj Koji kažnjava” (أنا المعذب).

Pa sam se sjetio riječi Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu, koji je rekao: ”Allah će na Sudnjem danu opraštati tolikim oprostom da to ljudsko srce (um) ne može ni zamisliti.”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA