Azerbejdžanska vojska nastavila sa akcijama oslobađanja okupiranog teritorija

565

Azerbejdžanska vojska i dalje nastavlja provoditi akcije koje je pokrenula u cilju oslobađanja okupiranog teritorija od armenskih snaga, javlja Anadolu Agency (AA).

Ministarstvo odbrane Azerbejdžana saopćilo je da su tokom cijele noći nastavljene akcije u pravcima Agderea, Fuzulija, Jabraila i Gubadlija. Navodi se da su armenske snage topovima i minobacačima otvorile vatru na odbrambenu liniju azerbejdžanske vojske te da se 18. Motorizirana divizija armenske vojske u pravcu Jabraila i Gubadlija povukla, pritom pretrpjevši značajne gubitke.

Azerbejdžanska vojska je također zauzela položaje 5. Razaračkog puka armenske vojske te zaplijenila velike količine oružja i municije te neutralizirala veliki broj armenskih vojnika. Dodaje se još da su 6. i 7. Razarački puk armenske vojske pretrpjeli značajne gubitke te da u svojim redovima imaju veliki broj mrtvih i ranjenih.

Ministarstvo odbrane Azerbejdžana objavilo je da je azerbejdžanska vojska uništila tri artiljerijske baterije, nekoliko minobacača i tri kamiona armenskih snaga te da azerbejdžanska vojska kontroliše čitav front.

U drugom saopćenju azerbejdžanskog ministarstva navedeno je da je armenska vojska granatirala grad Terter.