Babo, oslobodiocu Kudsa ne dolikuje da jauče zbog bola

1914

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić
Prenosi se da se Salahuddin Ejjubi, kao mali dječak, igrao sa ostalom djecom na ulici. Vidio je to njegov otac, pa mu je prišao i uzeo ga u naručje, a onda ga je podigao visoko iznad sebe, rekavši: ”Nisam oženio tvoju majku, niti smo te rodili da vrijeme provodiš u igri, već smo te rodili da budeš onaj koji će osloboditi Kuds od krstaša.” Zatim ga je pustio i dijete je palo na zemlju. Otac je pogledao dječaka i vidio je bol na njegovom licu, pa ga je upitao: ”Je li te zabolio taj pad?” ”Da”, odgovorio je dječak. Otac ga je upitao: ”A zašto nisi jaukao i vrištao?” Dječak je odgovorio: ”Babo, oslobodiocu Kudsa ne dolikuje da jauče zbog bola.”