Bivši predsjednik NO TVSA negira navode ministrice Brčić

454

Hajrudin Hrvačić, bivši predsjednik NO TVSA uputio je reagiranje na tvrdnje iznesene na vanrednoj sjednici Vlade KS. U nastavku prenosimo dio reagiranja gospodina Hrvačića.

Referišem se na tvrdnje ministrice pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejle Brčić iznesenih na vanrednoj sjednici Vlade KS uz direktni prenos na Televiziji Sarajevo, a vezano za TVSA. Tu je govorila o inspekcijskoj kazni i najavila krivične prijave za tri direktora.

Obzirom da sam bio predsjednik Nadzornog odbora TVSA u mandatima direktora Elvira Resića i Edine Fazlagić, smatram obavezom da po ko zna koji put kažem istinu o TVSA.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici NO TVSA, tadašnji član NO i moj prijatelj (nismo ista stranka) Adnan Jabučar, upoznao nas je sa decenijskim problemom radnika TVSA koji rade na osnovu ugovora o djelu. Konstatovali smo da ćemo naš manadat moći smatrati uspješnim ako riješimo ovaj problem.

Radilo se o grupi radnika na kojima je bio veliki teret rada TVSA i bez kojih bi bio otežan, pa možda i nemoguć rad preduzeća. Radilo se o scenskim radnicima, montažerima, novinarima, snimateljima, voditeljima… To su demobilisani maloljetni borci, bivši logoraši, RVI, članovi porodica koje su dale po nekoliko učesnika u odbrani RBiH, stradalnici rata nad kojima se sistem iživljavao, a prije svega, to su bili vrijedni radnici. U trenucima kada oni ne bi dobili ugovor, na ekranima TVSA u ulozi voditelja mogli ste vidjeti izvršnog direktora programa ili glavnog i odgovornog urednika.

Tražilo se rješenje, ali da se ne ugrozi poslovanje firme. Tadašnji direktor Resić obavio je niz razgovora i sa premijerom Elmedinom Konakovićem i sa nadležnim ministrom Mariom Nenadićem.

Dolaskom direktorice Fazlagić na čelo TVSA te odlaskom nekoliko radnika u penziju ili u druge firme, stvorili su se uslovi da se riješi status ovih uposlenika a bez povećanja budžeta za plate radnika.

Nakon nekoliko sastanaka sa tadašnjim ministrom Nenadićem, dogovoreni su koraci u rješavanju problema. Tako je odluka za rješavanje statusa prve grupe uposlenika ispred ministarstva poslana prema Vladi KS. Nažalost, tadašnji premijer Adem Zolj vraća materijal, što je značilo da i dalje ostajemo sa gorućim problemom.
Dolaskom nove vlasti u KS, kao Nadzorni odbor pismeno smo tražili sastanak sa ministricom Brčić koja se nije udostojila ni da nam odgovori, a kamo li da nas pozove da zajedno tražimo rješenje.

Završetkom 2018. godine isticao je i rok trajanja moratorija na zapošljavanje. S obzirom na ovu činjenicu, te uzimajući u obzir da skupština KS nije donijela Uredbu o raspisvanju konkursa, a što je zakonom bila obavezna, te zbog nemara ministrice koja nije na vrijeme upoznala Upravu TVSA o novom moratoriju, Uprava je riješila status dugogodišnjih radnika TVSA. Kako ne bi bilo sve zavijeno velom tajne, prije rješavanja statusa radnika direktorica Fazlagić je informisala ministricu o planiranim aktivnostima, a izvršni direktor programa Haris Dučić je informisao predsjedavajućeg Skupštine KS Konakovića o svemu. Jabučar je bio i petnaesti radnik kojem se trebao riješiti rani status, ali pošto je bio član NO TVSA on nije želio da bude uposlen kako ne bismo zlim jezicima dali povoda da prljaju naš častan rad.

Ministrica Brčić zna, ali neće da kaže javnosti, da ni za jedan fening nije oštećen niti budžet niti oni koji pune budžet. Da je kojim slučajem inspekcijski nadzor obuhvatio i period od 1999. godine, da status ovih 14 uposlenika nije riješen u januaru ove godine te da su i dalje ostali raditi pod raznim ugovorima, a morali su nastaviti raditi jer bez njih nije bio moguć proces proizvodnje i emitiranja programa TVSA, kazna koja je došla da plati TVSA od oko 600.000 KM bila bi 5-6 puta veća.

Vlada KS je plasirala nekoliko oprečnih stavova i nije prenijela potpunu istinu javnosti. Naime, javnost treba znati da su kazne za TVSA došle, ne zbog zapošljavanje dugogodišnjih radnika, već zbog toga što su oni godinama prije toga radili bez adekvatnih ugovora. Nije bilo zakonito tolike godine radnike voditi na mjesečnim ugovorima o djelu i slično. Ovim kratkotrajnim ugovorima prekršena su njihova prava i zakoni i nisu adekvatno plaćani porezi i doprinosi pa sada inspekcija retroaktivno izriče kaznu za to. Sve to jer tokom godina nije bilo sluha za zahtjeve direktora da se radnici izbave iz sive zone i u potpunosti njihov rad uvede u zakonske okvire. Tako je aktuelna vlada proizvela jednu groteksnu situaciju jer su smijenili direktoricu Fazlagić zbog toga što je anganžman uposlenika ozakonila. Ispravila je nezakonitosti zbog kojih je TVSA kažnjena sa 600.000 KM. A onda je Vlada KS smijenila zbog toga. Sada je Vlada protiv nje i podnijela krivičnu prijavu. Da nije prekinula nezakonitu praksu, možemo samo zamisliti kolike bi bili iznosi kazni, puno više od 600.000 KM. Napominjem da su zapošljavanja bila legalna jer su izvršena u momentu kada Vlada KS nije ispunila svoju zakonsku obavezu da donese podzakonske akte o provedbi konkursne procedure.