Čampara: Izvještaj hrvatske SOA-e nije tačan, u BiH ne postoje enklave gdje se radikalno tumači islam

424

Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) Hrvatske izdala je novi sigurnosni izvještaj. Ponovno se spominje “radikalno tumačenje islama” u zemljama JI Europe.
SOA kao sigurnosni rizik navodi postojanje enklava u “jugoistočnom susjedstvu u kojima se prakticira radikalno tumačenje islama” i odbija poštovati domaću legislativu. Sve se više stručnjaka oglašava i zaključuju da u SOA-inom izvještaju postoje “politički motivi”.

SOA je u izvještaju spomenula i političku obespravljenost Hrvata u BiH.

Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH ističe za Patriju da ga prvo čudi da se niko od državnih funkcionera još nije oglasio po ovom pitanju.

„Kao ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH ističem da u BiH ne postoje nikakave enklave u kojima se praktikuje radikalno tumačenje islama i u kojima se ne priznaju zakoni i demokratski poredak države.

BiH ima nultu stopu tolerancije prema terorizmu i radikalizmu, a što smo dokazali izmjenama Zakona o krivičnom postupku. Sve probleme u tom domenu uspješno rješavamao, kao i pitanje povratnika sa stranih ratišta. Imamo i osuđujuće presude i izvještaj SOA-e ne stoji.

Pretenciozno i neistinito je da te navodne enklave predstavljaju “ozbiljan bezbjedonosni rizik po sve zemlje u okruženju”. Takvih enklava u BiH nema“, kaže Čampara.