subota, 7. januar 2023 / 14. džumade-l-uhra 1444

SAFF

Dehumanizacija Bošnjaka

Autor: Sead Zubanović Dehumanizirati jedan narod znači osporiti mu ljudske osobine, a pripisati nečovječnost i divljaštvo, sve sa ciljem lakše eliminacije njegovih pripadnika, skoro bez

“Četnici” među nama

Autor: Ayhan Demir – Yeni Akit / [email protected] Zapadnjaci nas (Osmansko carstvo) nisu mogli podijeliti, samo su isparčali našu teritoriju. Naša porodica je raseljena, ali međusobna ljubav

Turska je dokaz da je čovjek čovjeku brat

Piše: Aida Međedović “Abla” (starija sestra), “abi” (stariji brat) i “kardešim” (mlađa sestra ili brat) riječi su koje ćete često čuti dok ste u Turskoj. 

Bosanska hurnebesna holuja

Piše: Safet Kadić Bosnom huji vihorna holuja! Što vremenska, što politička, što jezička! Svaka je za sebe, a svetri su zajedno. Vremenska je sveprisutna, politička

K'o potaka u Džehenemu

„Zašlo mi je za nokte.“ Nisam osjeć'o prste ni jedne ruke, a nožne već odavno. Nosnice su se lijepile. Obraze je šibao ledeni vjetar. Ja

Endelus: Kraj poslije kraja

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić Granada je pala u kršćanske ruke. Ebu Kasim, vezir na Es-Sagirovom dvorcu, 25. novembra 1492. potpisuje ugovor o predaji grada Ferdinandu

Endelus: Pad Granade

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić Poslije predaje Malage, Ferdinand se ustremljuje na preostale gradove i utvrđenja koja su pripadala Ez-Zegalu. Prema utvrđenju Basti, Ez-Zegalovoj prijestolnici, kreće

Endelus: Hamid Zugabi ne da Malagu

Bila je 893. godine kad su Ferdinand i Izabela došli pred Malagu. Vođa utvrđenja Ali Derduk, već poslije nekoliko dana opsade, pristaje predati utvrđenje kraljevskom