utorak, 9. august 2022 / 11. muharrem 1444

SAFF

Deset razloga odbijanja kazne za počinjeni grijeh

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rekao je: ”Ako vjernik počini neki grijeh, kazna za taj grijeh može biti odbijena i anulirana iz deset razloga:

Prvo, da se pokaje i da Allah primi njegovo pokajanje, jer onaj ko se pokaje od grijeha je kao i onaj koji ih nije ni činio.

Drugo, da učini istigfar i da mu Allah oprosti učinjeni grijeh.

Treće, da učini dobro djelo koje će pobrisati loše, jer dobra djela brišu loša djela.

Četvrto, da njegova braća muslimani upućuju dove i traže oprost za njega, bilo živog ili mrtvog.

Peto, da mu muslimani poklone nagradu od svojih dobrih djela, koja će mu koristiti kod Allaha.

Šesto, da se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zauzima (čini šefa'at) za njega.

Sedmo, da ga Allah iskuša nedaćama na ovome svijetu koje će ga iskupiti i pobrisati grijehe.

Osmo, da bude iskušan kaburskom kaznom koja će značiti iskupljenje i čišćenje od grijeha.

Deveto, da osjeti užas i strahote Sudnjega dana i da mu to bude iskupljenje za grijehe.

Deseto, da mu se smiluje Milostivi Allah.

Koga zaobiđe svih ovih deset razloga odbijanja kazne za učinjeni grijeh, neka krivi samog sebe.” (Izvor: Medžmu'ul-fetava, X/45.) 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA