četvrtak, 17. novembar 2022 / 23. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Divnog li glasa, samo kad bi ga koristio u učenju Kur'ana

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Piše: Edhem Šerkavi  / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Jednog dana Abdullah ibn Mes'ud je prošao jednom ulicom u Kufi i vidio je skupinu mladića koji su pili vino, a među njima je bio i pjevač po imenu Zazan, koji je imao iznimno lijep glas. Kad je Abdullah ibn Mes'ud čuo kako pjeva, rekao je: ”Divnog li glasa, samo kad bi ga koristio u učenju Kur'ana.” Zatim je stavio svoj ogrtač preko glave i otišao.

Zazan je čuo šta je rekao, pa je upitao: ”Ko je ovo?”

Rekli su mu: ”Abdullah ibn Mes'ud, ashab Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.”

Tada je Zazan slomio svoj muzički instrument nalik lutnji ili lauti i trčao je za Abdullahom ibn Mes'udom dok ga nije stigao. Zatim se pokajao zbog onoga što je radio i družio se sa Abdullahom ibn Mes'udom sve dok nije naučio Kur'an od njega, da bi na kraju postao islamski učenjak koji je prenosio hadis od skupine ashaba, među kojima su Abdullah ibn Mes'ud i Selman el-Farisi.

Slatka i blaga riječ učinila je da Zazan ostavi lutnju i pjevanje, i da se posveti učenju Kur'ana, hadisa i fikha. Zato ne podcjenjujte riječi, jer one od ljudi čine neke sasvim druge osobe, temeljito ih mijenjaju i preokreću.

Imam Buharija je u svojoj ranoj mladosti prisustvovao predavanjima Ishaka ibn Rahevejha, pa je Ishak jedanput rekao: ”Ko bi se od vas mogao posvetiti sakupljanju vjerodostojnih (sahih) hadisa?”

Ishakova riječ je našla mjesta u srcu mladog Buharije, pa je zasukao rukave i načinio zbirku hadisa Sahih el-Buhari, najvjerodostojniju knjigu nakon Kur'ana. I sve će to biti na vagi dobrih djela i Ishaka ibn Rahevejha, radi riječi koju rekao na svom predavanju, a kojom je podstakao imama Buhariju na ovaj veličanstveni poduhvat.

U svojoj ranoj mladosti, imam Šafija je volio poeziju. Jedanput je citirao nekoliko stihova pred piscem Mus'abom ibn Zubejrijem koji su ga zadivili i koji je kod Šafije primijetio izvanrednu inteligenciju, pa mu je rekao: ”A zašto se ne posvetiš proučavanju fikha, Šafija?”

Te riječi su podstakle imama Šafiju da se posveti proučavanju fikha, pa je ispunio zemlju znanjem, a od svega toga će nagradu imati i Mus'ab ibn Zubejri, radi svoje lijepe i podsticajne riječi.

Imam Ez-Zehebi je u mladosti učio pred muhadisom El-Birzalijem, pa ga je El-Birzali zamolio da mu Ez-Ezehebi napiše pismo, a kada ga je pročitao, rekao mu je: ”Šemsudine, tvoj rukopis je sličan rukopisu učenjaka hadisa (muhadisa).” To je bio podsticaj imamu Ez-Zehebiju da se posveti proučavanju hadisa, tako da je postao imam u ocijenjivanju vjerodostojnosti hadisa i njihovih prenosilaca, i ostavio je muslimanskim generacijama svoje znamenito djelo Sijer el-e'alam en-nubela’, a od svega toga će sevab i nagradu imati i njegov šejh El-Birzali radi lijepe riječi koja je podstakla imama Ez-Zehebija da se posveti hadiskoj nauci.

Stoga, usmjerite svoju energiju u dobro i govorite samo lijepe riječi, jer neko može ići putem dobra koji neće biti prekinut do Sudnjeg dana, a da i vi poženjete nagradu za sve ovo dobro, jednom riječju koju izgovorite. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA