Dok u RS-u fašističkim metodama nameću zabrane, u Srbiji uskoro štampanje udžbenika na bosanskom jeziku

815

Na sastanku predstavnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV), Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i Zavoda za udžbenike postignut je dogovor o svim pojmovima koji određuju nacionalni i kulturni identitet Bošnjaka uključujući i termin Sandžak kao i o njihovom korištenju u rukopisima udžbenika na bosanskom jeziku.

Iz tog predstavničkog tijela bošnjačke nacionalne zajednice u Srbiji navode da je srbijanski ministar prosvjete Mladen Šarčević preuzeo obavezu da o postignutom dogovoru sa sastanka obavijesti Vladu Republike Srbije kako bi Vlada dala saglasnost.

Na sastanku je, također, ustanovljeno koje su obaveze iz Memoranduma dosad realizovane i u kojim fazama izrade se nalaze nedostajući udžbenici na bosanskom jeziku te je dogovoreno da učenici u nastavi na bosanskom jeziku do početka školske 2017./18. godine dobiju većinu udžbenika koji su definisani Memorandumom i aneksom Memoranduma o izdavanju udžbenika.

“Memorandumom je predviđeno da nedostajuće udžbenike i dodatke udžbenicima na bosanskom jeziku izradi i štampa javni izdavač Zavod za udžbenike, u saradnji s Bošnjačkim nacionalnim vijećem i Ministarstvom prosvjete”, ističu iz Bošnjačkog nacionanog vijeća.

Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja, koji daje prijedlog Ministarstvu prosvjete, nauke tehnološkog razvoja, dosad nije odobrio štampanje 52 udžbenika za nastavu na bosanskom.

Potpredsjednik BNV-a Esad Džudžo ranije je izjavio da je u 52 udžbenika sporno nešto što su nazvali, kako je naveo, “identitetskim kategorijama”.

U osporavanju tih udžbenika, između ostalog, kao odgovor navedeno je da su Bošnjaci teritorijalna kategorija, da je Bosna historijska srpska pokrajina, da je Povelja Kulina bana pisana starosrpskim i na ćirilici, da Bošnjaci žive u Raškom okrugu.

Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je povodom ranijih zahtjeva BNV-a za štampanje nedostajućih udžbenika prošle sedmice podsjetilo da se u Katalogu odobrenih udžbenika za školsku 2016./17. godinu već nalazi 115 udžbenika na bosanskom jeziku i to 12 udžbenika za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, 85 udžbenika za osnovno vaspitanje i obrazovanje i 18 udžbenika za srednje obrazovanje i vaspitanje .

U skladu s Memorandumom o saradnji u oblasti izdavanja udžbenika na bosanskom jeziku i pismu, što su potpisali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, JP “Zavod za udžbenike” i Nacionalni savjet bošnjačke nacionalne manjine, Ministarstvo se obavezalo da koordinira i prati aktivnosti na realizaciji memoranduma i aneksa, kao i da pruža potrebnu administrativno-tehničku pomoć u tom procesu, što ministarstvo kontinuirano čini.

“Ministarstvo se nije obavezalo da će odobriti rukopise, jer prema zakonom propisanim ovlašćenjima, nije ovlašćeno da obavlja postupak stručne ocjene kvaliteta rukopisa udžbenika, već su to povjereni poslovi Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kome je od potpisivanja decembra 2016. podnijeto 14 zahtjeva za odobravanje udžbenika na bosanskom jeziku, a stručne komisije pomenutog Zavoda dale su prijedlog da bude odobren samo jedan rukopis – Gramatika bosanskog jezika, udžbenik za 6. razred osnovne škole, za koji je Ministarstvo odmah izdalo odgovarajuće rešenje”, navedeno je tada iz Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Anadolija