subota, 25. mart 2023 / 3. ramazan 1444

SAFF

Džennetske riznice u ramazanu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Brate i sestro, želiš li oprost grijeha, želiš li da ti se dobra djela umnogostruče, a deredže i stepeni u Džennetu povećaju, nadaš li se oprostu Milostivog Allaha, žudiš li za džennetskim rijekama, dvorcima i vječnim užicima?

Ako to iskreno želiš i ako u toku ramazana budeš radio/la sljedeća djela postići ćeš, uz Allahovu pomoć, to što želiš.

Imaš mogućnost da radiš djelo koje će ti uzet nekih 12 sati, a koje će te sto godina udaljiti od vatre i napravit će između tebe i džehennemske vatre tranše koliko je između nebesa i Zemlje.

Imaš mogućnost da radiš djelo koje će ti uzeti otprilike 3 sata, a zbog kojeg će ti se upisati kantari nagrade, a jedan kantar je vrjedniji od dunjaluka i svega što je na njemu.

Imaš mogućnost da radiš djelo koje će ti uzeti 2 sata, a za njega ćeš dobiti nagradu kao za hadž i umru.

Možeš raditi djelo koje traje sat vremena, a da dobiješ nagradu kao što je nagrada za primljeni hadž.

Možeš raditi djelo koje će ti uzeti svega pola sata, a da dobiješ nagradu kao za pet obavljenih umri i još će ti biti sagrađena kuća u Džennetu.

Možeš raditi djelo koje traje 15 minuta, a da na tebe salavat donosi 70.000 meleka koji mole Allaha da ti podari Džennet.

Možeš raditi djelo koje traje samo jednu minutu, a da dobiješ nagradu koja je bolja od stotinu deva koje podijeliš kao sadaku, od stotinu konja koji se koriste u džihadu i od oslobađanja stotinu robova u ime Allaha.

Možeš raditi dobro djelo koje traje pola minute, a da ti za to djelo bude upisano milion dobrih djela i izbrisano milion grijeha, te da ti bude sagrađena kuća u Džennetu.

I na kraju, imaš mogućnost uraditi djelo koje također traje pola minute, a da ti za to djelo bude upisano bilion sevaba, uz Allahovu pomoć. Pa hajde da se upoznamo sa ovim džennetskim riznicama u ramazanu.

Prva džennetska riznica

Šta misliš o nagradi koja iznosi koliko i nagrada za 210 hadževa i 180 umri u roku od trideset dana?

Naime, ako klanjaš pet propisanih namaza u džematu dobijaš nagradu kao za pet obavljenih hadžova, a za obavljenje sunnete poslije i prije farzova, dobijaš nagradu pet umri.

Prenosi se od Ebu Umame, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko ode u džamiju da klanja farz-namaz u džematu, nagrada mu je poput nagrade za obavljeni hadž, a ko ode da klanja nafilu, nagrada mu je poput nagrade za obavljenu umru.” (Sahihul-džami, hadis br. 6556. – hadis je hasen) Dakle, to je kao nagrada za 150 hadževa i 150 umri za 30 dana.

Od Enesa ibn Malika prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko klanja sabah u džematu, zatim zikri dok sunce ne izađe, a onda klanja dva rekata duha-namaza, ima nagradu kao da je obavio hadž i umru.”  (Silsila es-sahiha, hadis br. 3403)

Zatim, od Ebu Umame se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko ode u džamiju da nauči korisno znanje ili da nekog poduči hajru, ima nagradu kao za obavljeni hadž.” (Sahih et-tergib, 86. – hadis je hasen sahih)

Druga džennetska riznica

Onaj ko klanja 12 rekata nafile u toku dana, bit će mu sagrađena kuća u Džennetu. Prenosi se od Ummu Habibe da je čula Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: ”Ko klanja 12 rekata nafile u toku dana, bit će mu sagrađena kuća u džennetu.” (Muslim) A to znači za trideset dana ramazana, trideset kuća u Džennetu.

Treća džennetska riznica

Ko provede noć u namazu i prouči 1.000 ajeta, bit će mu upisan kantar nagrade, a on je bolji od dunjaluka i svega što je na njemu. Prenosi Abdullah ibn Amr ibn As da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko probdije noć sa deset ajeta, neće biti upisan u nemarne, ko probdije noć sa 100 ajeta bit će upisan  među one koji bdiju noći u ime Allaha (el-kanitun), a ko probdije noć sa 1.000 ajeta, bit će upisan među one koji će dobiti kantar nagrade (el-mukantarin).”  (El-miškat, 1201., – hadis je hasen)

Četvrta džennetska riznica

Dva miliona i 100.000 salavata od strane meleka, i 30 dova za ulazak u Džennet.

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko obiđe bolesnika ili posjeti brata muslimana, glasnik (melek) doziva: ‘Čist si i čisti su tvoji koraci i pripremljeno ti je mjesto u Džennetu.” (Sahih et-tergib, br. 3476.)

A od Alije, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Koji god musliman posjeti brata muslimana izjutra, na njega salavat donosi 70.000 meleka dok se ne smrkne, a koji god musliman posjeti muslimana naveče, na njega salavat donosi 70.000 meleka dok ne svane.” (Sahih et-tergib, br. 2578.)

Peta džennetska riznica

Tri hiljade godina udaljenosti od vatre i 30 tranšea (hendeka) udaljenosti od džehennemske vatre.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Ko posti jedan dan na Allahovom putu, bit će udaljen od vatre stotinu godina hoda.” (Imam Taberani, šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim – sahih li gajrihi) Trideset dana jednako je 3.000 godina udaljenosti od vatre.

A Ebu Derda prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko posti jedan dan na Allahovom putu Allah će, između njega i vatre, načiniti hendek koji je širok  kolika je razdaljina između nebesa i Zemlje. ” (Taberani)

Šesta džennetska riznica

Nagrada koja je vrjednija od 6.000 deva podjeljenih kao sadaka, 6.000 konja korištenih u džihadu, 6.000 robova oslobođenih u ime Allaha.

Amr ibn Šuajb prenosi od svoga djeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: ”Ko prije izlaska i prije zalaska sunca sto puta kaže: subhanallah, bolje mu je nego sadaka 100 deva, ko prije izlaska i prije zalaska sunca sto puta kaže: el-hamdu lillah, bolje mu je od sto konja koji se koriste u džihadu, ko prije izlaska i prije zalaska sunca sto puta kaže: Allahu ekber, bolje mu je nego sto oslobođenih robova, ko prije izlaska i prije zalaska sunca kaže: La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh. Lehul mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šejin kadir, na Sudnjem danu neće biti proživljen niko bolji od njega, osim onoga ko je učio kao i on ili više od toga. (Sahih et-tergib, br. 658. – hadis je hasen)

Sedma džennetska riznica

Trideset miliona dobrih djela, 30 miliona izbrisanih grijeha i 30 kuća u Džennetu.

Prenosi se od Omera, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko izađe na tržnicu i kaže: La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu juhji ve jumit ve huve hajjun la jemut bijedihil-hajr ve huve ala kulli šejin kadir, – piše mu se milion sevaba, briše milion grijeha i bit će mu sagrađena kuća u Džennetu.” (Sahihul-džami’).

Osma džennetska riznica

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ”Ko čini istigfar (traži oprost) za muslimane i muslimanke imat će nagradu za svakog od njih.” (Sahihul-džami’) Stoga, ne propustimo ovu ramazansku priliku, kada se dobra djela umnogostručavaju, da se na vagi naših dobrih djela nađu ove džennetske riznice.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA