Iako je Ministarstvo odbrane BiH priznalo skandal: Sporne konzerve sa svinjetinom i dalje se dijele vojnicima na terenu

1014

Iako su iz Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, napokon i zvanično priznali da je u hrani namijenjenoj ishrani Bošnjaka pronađena svinjetina, očigledno je da čelni ljudi nisu u stanju adekvatno odgovoriti na nastale probleme.

Naime, kako saznaje portal Index.ba od izvora bliskih internoj istrazi koja se provodila na nivou MO i OS BiH, još uvijek se ne nazire rješenje problema ishrane Bošnjaka.

Prema njihovim riječima, po dobijanju rezultata analize Zajednički štab je izdao instrukciju da se prekine sa upotrebom ovih artikala u svakodnevnoj ishrani, ali sa druge strane nije preduzeo odgovarajuće korake kojima bi se premostilo povlačenje spornih artikala.

Logističke jedinice zadužene za ishranu na lokacijama nisu dobile zamjenske artikle, ili su ih dobili nedovoljno, a koje bi ponudile Bošnjacima u dnevnim jelovnicima. Na pojedinim lokacijama sporni konzervirani program i dalje je na snazi. Nerijetko na primjedbu vojnika zašto im se i dalje dijele sporne konzerve dobijaju odgovore: „Jedite ako hoćete, mi drugih nemamo!“

Najviše su ugrožena stacionarna komunikacijska čvorišta, koja se prije zimskog perioda snabdijevaju sljedovanjima hrane i goriva za periode i duže od nekoliko mjeseci. Informacije o neupotrebljivosti zaliha su stigle do posada na terenu ali novi artikli nisu. Ovi vojnici su prepušteni sami sebi bez bilo kakve reakcije nadležnih.

Situaciju nadalje usložnjava i činjenica da neke dodatne analize hrane po magacinima,daju obeshrabrujuće rezultate. Svinjetina se pojavljuje u gotovo kompletnom konzerviranom programu, a koncentrat supe je i bakteriološki neispravan!?

Pripadnici Oružanih snaga, sada ne samo Bošnjaci, opravdano sve češće postavljaju pitanje da li se uopšte smije jesti u vojnim objektima.

Sa druge strane izostaje reakcija Zajedničkog štaba i Komande podrške u izdavanju operativnih naredbi u cilju prevazilaženja problema.

Prema navodima izvora koji dobro poznaju situaciju u Ministarstvu i Oružanim snagama, trenutno traje tihi rat između Ministarstva i Zajedničkog štaba po pitanju odgovornosti.

Odgovornost se prebacuje sa jednih na druge i time zanemaruje stvarno stanje na terenu. Sporne konzerve su nabavljene od strane Ministarstva odbrane po zahtjevu Zajedničkog štaba od prošle godine. Dužnost zamjenika načelnika za resurse u to vrijeme obavljao je sadašnji načelnik Štaba. Da li je zahtjev bio u skladu sa normama koje propisuje Pravilnik o ishrani trebali bi da znaju prvo vojnici Bošnjaci pa onda i bh. javnost.

Sve su prilike da je ustvari izvor problema upravo sporni zahtjev, da su budžetska sredstva namjenjena za nabavku artikala ishrane utrošena, da trenutno nema novca za nabavku zamjenskih artikala, te da se ne nazire rješenje problema ishrane.

Ostaje da se vidi da li je problem riješen danas kada je bio planiran sastanak predstavnika dobavljača firme Duga Komerc sa Sokoca sa nadležnim u Ministarstvu odbrane i Zajedničkom štabu. Bit će interesantno čuti koje pozicije zastupa dobavljač, te da li je ispoštovao sve što je tenderom traženo ili se ipak radi o zanemarivanju propisa (kršenja Pravilnika o ishrani) od strane Zajedničkog štaba i Ministarstva odbrane.

Ovaj sastanak je najavljen od strane ministarstva u saopštenju za javnost o kome smo ranije u analizi Index-a pisali:

„U skladu sa utvrđenim činjenicama, Ministarstvo odbrane BiH poduzet će mjere i aktivnosti u cilju pravne zaštite interesa MO i OS BiH u predmetnim stvarima. Također će se, u cilju jačanja sistema planiranja, kontrole i nadzora nad artiklima ishrane, provesti aktivnosti radi utvrđivanja eventualne odgovornosti pripadnika MO i OS BiH koji bi se mogli dovesti u vezu sa utvrđenim propustima.“

Ministarstvo ovim pokazuje da ih ne zanima nikakva nematerijalna šteta za pripadnike OS BiH nastala nedjelovanjem sistema, već se isključivo boje reakcije dobavljača i eventualne štete koja može ići na teret Ministarstva.

Bit će interesantno vidjeti, kada se oglase dobavljači, da li je u tenderskom zahtjevu Ministarstva uopšte navedeno koje i kakve certifikate moraju posjedovati artikli, odnosno ko je bio naručilac artikala ispred MO BiH i da li je tada vođeno računa o odredbama Pravilnika na koji se sad pozivaju?

Autor: Index.ba