Inicijativa za Stolac: Nastavak gradnje križnog puta je nastavak kristijanizacije Stoca

327

Inicijativa za Stolac najoštrije osuđuje nastavak aktivnosti na izgradnji križnog puta u prvoj zoni nacionalnog spomenika Stari grad u Stocu, gdje je odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH zabranjena svaka gradnja.
– Ovaj potez je nastavak političko-crkvenog projekta koji se zove kristijanizacija Stoca, a za cilj ima krivotvoriti historiju i kreirati lažnu sliku da je Stolac samo hrvatski i samo katolički grad. Inicijativa za Stolac traži od Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove i drugih nadležnih institucija da poduzmu sve neophodne mjere kako bi spriječili daljnju devastaciju i skrnavljenje nacionalnog spomenika – navode iz Inicijative.

Posebno naglašavaju da ključnu ulogu ima Kantonalno ministarstvo građenja i prostornog uređenja od kojeg traže da pokrene upravni postupak te da poništi sve date dozvole i mišljenja koje su, kako ističu, nelegalno izdali Općina Stolac i kantonalni Zavod za zaštitu kulturno historije baštine HNK jer su u suprotnosti sa Zakonom.