Iskrenim vjernicima uspjeh je zagranatiran

249

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Pišući o svojim impresijama sa hadža u toku obilaska oko Ka'be, dr. Mustafa Mahmud, rekao je: ”Pitao sam se dok sam obilazio Ka'bu: Šta je sa muslimanima koji sada zajednički obilaze oko Ka'be s najvećom skrušenošću i poniznošću, a kada završe sa tavafom i napuste harem Ka'be, međusobno se dijele i svađaju, tako da svaki od njih tada tavafi oko samog sebe, oko svog imena, ugleda ili pozicije, ili pak oko svog šejtana.

Je li tavaf oko Ka'be znači ulogu koju muslimani igraju nekoliko minuta ili sati, a onda svaki od njih ide svojim putem?

Je li to tavaf koji znači pravi vjerski obred i ibadet ili je to samo performans?

Da li je Allah htio da obilazak oko Ka'be bude samo pokret odvojen od svakodnevnog ponašanja i života ili je Allah htio da to bude istinski vjerski obred i ibadet koji obuhvata i sažima cijeli ljudski život?

Da, Allah je htio da cijeli naš život bude u znaku tavafa oko Njegove volje, u najkrupnijim i najsitnijim stvarima.
Da su muslimani, a pogotovo muslimani Arapi, tavafili oko jedne tačke u svojoj politici kako tavafe oko Ka'be, i da su se muslimane svih rasa okupili oko jednog i jedinstvenog mišljenja, kao što se okupljaju oko Ka'be, ne bi bili poniženi i ne bi postali zemlje trećeg ili četvrtog svijeta, kao što su to danas.

I pitao sam se u čudu: Kako se oni koji tavafe oko Ka'be mogu međusobno boriti i ubijati, i šta znači takav tavaf, i na čemu i oko čega se to mi okupljamo?

Jesmo li iskreni dok tavafimo oko Ka'be?

Jesmo li bili iskreni kada smo se okupili radi tog veličanstvenog ibadeta?

Jesmo li iskreni dok izgovaramo: Allahu ekber! – Allah je najveći!, ili je kod nas dunjaluk najveći, jer svako od nas tavafi oko samog sebe, slaveći, veličajući i hvaleći svoje mišljenje i svoju ideju.

Istinu je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je, na riječi beduina da će klanjati samo propisane namaze (farz), postiti samo propisani post (ramazan) i davati samo propisani zekat i da neće na to ništa dodavati (od dobrovoljnih ibadeta), kazao: ”Uspio je ako bude iskren.”

Ove Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi važe i danas.
Uspjet ćete ako budete iskreni.

Ali, po svemu sudeći, mi još uvijek nismo iskreni.”
(Iz knjige: Es-Su'âl el-hâir – Zbunjujuće pitanje)