subota, 19. novembar 2022 / 25. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Iz islamske povijesti: Dogodilo se 19. i 20. ramazana

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
islam-musulman

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Poštovani čitaoci, dragi postači!

Želeći da vam uljepšamo ovaj mubarek mjesec ramazan i da vam njegove noći i dani budu ispunjeni što korisnijim sadržajima, odlučili smo da vas upoznamo sa bogatom ramazanskom poviješću, prije svega islamskom ramazanskom poviješću, ali i poslaničkom poviješću općenito, tako što ćemo svakodnevno na našem portalu objavljivati najvažnije događaje koji su se desili u ramazanskim danima kroz povijest.
Naravno, najznačajniji ramazanski događaj, općenito, svakako je objavljivanje Kur'ana, pa je logično da to prvo i spomenemo. U mjesecu ramazanu Muhammed, a.s., poslat je kao posljednji Allahov poslanik, kada mu je došao melek Džibril, a.s., dok je on boravio u pećini na brdu Hira i objavio mu pet prvih ajeta sure El-Alek:
1. Čitaj, u ime Gospodara tvoga Koji stvara,
2. stvara čovjeka od ugruška!
3. Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,
4. Koji poučava peru,
5. Koji čovjeka poučava onome što ne zna.”
Potvrđuje to i 185. ajet iz sure El-Bekara: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanje dobra od zla.”

19. RAMAZANA

1. Umro vladar Muzafer Tekijuddin Omer ibn Šahinšah

Devetnaestog ramazana 1191. godine po Isau, a.s., na ahiret je preselio vladar Muzafer Tekijuddin Omer ibn Šahinšah ibn Ejjub. Bio je omiljen kod amidže Salahuddina Ejjubija. Salahudin Ejjubi postavljao ga je za svog zamjenika kada bi on izbivao iz Egipta. Nakon toga postavio ga je za namjesnika, odnosno vladara, Hame u Siriji. Zajedno sa Salahuddinom osvajao je Akku. Ukopan je u Hami u kojoj se nalazi i njegova velika medresa. Osim Akke, on je sagradio i poznatu medresu u Damasku.  Iza sebe je ostavio mnogobrojne vakufe.

 2. Ubijen učenjak šejh Šihabudin Ebu Šame

Devetnaestog ramazana 1267. godine po Isau, a.s., ubijen je šejh Šihabudin Ebu Šame, hafiz, alim, muhadis, fakih i historičar. Napisao je mnogo djela iz različitih oblasti. Jedno od njegovih historijskih djela je i ”Ihtisar tarih Dimišk” (Skraćena povijest Damaska). On je napisao i djelo ”Šerh eš-Šatibijje” (Komentar Šatibije). Potvoren je za neke stavove i mišljenja i mučki ubijen u svojoj kući.

 3. Udareni temelji Univerziteta ”Zejtunija” u Tunisu

Devetnaestog ramazana 1375. h.g. (30. april 1956. godine po Isau, a.s.) vlasti u Tunisu su donijele odluku i odobrile izgradnju Univerziteta ”Zejtunija” u sklopu koje je bilo pet različitih fakulteta.

20. RAMAZANA

1. Oslobođenje Mekke

Dvadesetog ramazana 8. h.g. (630. godine po Isau, a.s.) Muhammed, s.a.v.s., i njegovi ashabi oslobodili su Mekku. Naime, nakon što su mušrici prekršili ugovor o primirju koji je potpisan na Hudejbiji, Poslanik, s.a.v.s., naredio je ashabima da se spreme za pokret prema Mekki. Ebu Sufjan je prije toga došao u Medinu da bi obnovio mirovni sporazum, ali bezuspješno.

Nakon što je oslobodio Mekku, Muhammed, s.a.v.s., okupio je stanovnike Mekke, mušrike, koji su ga protjerali iz njegovog grada i upitao ih: ”Šta mislite kako ću s vama postupiti?” Odgovorili su: ”Plemenito, jer ti si sin plemenitih roditelja i potomak plemenitih ljudi!” Onda im je Muhammed, s.a.v.s., rekao: ”Idite, vi ste slobodni!”

Ensarije su se bili pobojali da bi Muhammed, s.a.v.s., nakon oslobođenja mogao ostati živjeti u rodnoj Mekki, pa kada je to čuo Muhammed, s.a.v.s., okupio ih je i rekao im: ”Bože sačuvaj da ostanem u Mekki! Sa vama ću živjeti i sa vama umrijeti!”

Nakon toga su mu stanovnici Mekke, pošto su primili islam, dali prisegu na vjernost. Poslanik, s.a.v.s., ostao je 19 dana u Mekki, a zatim se sa ashabima vratio u Medinu.

2. Ukbe ibn Nafi sagradio džamiju u Kajrevanu

Dvadesetog ramazana 51. h.g. (29. septembra 671. godine po Isau, a.s.) veliki islamski vojskovođa, Ukbe ibn Nafi, sagradio je džamiju u Kajrevanu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA