Jedan primjer kako se imam Ebu Hanife ponašao prema svojim komšijama (VIDEO)

1907