Ko kaže da je teško zaraditi Džennet?

942

Ako nas čak i pola hurme dobročinstva udaljava od vatre, ako sadaka ”gasi” srdžbu našeg Gospodara, ako će riječi: subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahil-azim, biti neizmjerno teške na vagi Sudnjega dana, ako abdest briše i sapire grijehe, ako se nagrada za jedno učinjeno dobro djelo uvećava do deset, pa čak i do sedamdeset puta, pa zašto onda neki ljudi misle da je Džennet tako daleko i da ga je teško zaraditi?!