Muslimanska vojna koalicija protiv terorizma: Saudijska Arabija i 34 države protiv Isila

178

Saudijska Arabija je obznanila formiranje saveza vojne koalicije 34 muslimanske države za borbu protiv terorizma, prvenstveno protiv ISIL-a, objavila je državna televizija TV Arabiya.
Prema saopćenju koje je večeras kasno izdato,ovaj savez sklopljen je kao rezultat dogovora Islamske konferencije za saradnju, gdje je dogovoreno da se islamski ummet svim sredstvima treba suprotstaviti terorizmu. Ovaj savez je “izvršenje obaveze da se zaštiti islamski ummet od zla svih naoružanih terorstičkih organizacija i pokreta, bez obzira na njihovu mezhebsku pripadnost i ime.

Naravno, prava istina je da je ovu koaliciju formirala Amerika i ona će se boriti pod komandom Pentagona.