ponedjeljak, 3. oktobar 2022 / 7. rebi'u-l-evvel 1444

SAFF

Otvoreno pismo Vijeća Bošnjaka Hercegovine muftiji mostarskom

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Vijeće Bošnjaka Hercegovine kao nestranačka organizacija, zabrinuta zbog stanja i položaja Bošnjaka u Gradu Mostaru i podijeljenosti Bošnjaka u ovim ključnim vremenima borbe za opstanak i jednakopravnost Bošnjaka u Mostaru, podržavajući apel muftije Mostarskog koji poziva na jedinstvo Bošnjaka u Gradu Mostaru i zaštitu bošnjačkih interesa, ovim putem želi dati svoj doprinos toj ideji i nasušnoj potrebi Bošnjaka u ovim historijskim trenucima.
U tom cilju Vijeće Bošnjaka Hercegovine poziva muftiju mostarskog kao vrhovnog vjerskog autoriteta Bošnjaka u Hercegovini da :
– hitno pozove relevantne predstavnike svih probosanskih političkih stranaka na sastanak gdje bi svaka politička stranka prezentirala svoj prijedlog buduće organizacije, odnosno Statuta Grada Mostara i načina provođenja lokalnih izbora u Gradu Mostaru, s ciljem da se pokuša usuglasiti zajednički prijedlog koji bi osigurao jednakopravnost Bošnjaka u Gradu Mostaru i spriječio dominaciju bilo kojeg naroda u Gradu Mostaru.

Obzirom na suprostavljene i dijametralno suprotne stavove probosanskih političkih stranaka izraženih kroz javne nastupe i medije, Vijeće Bošnjaka Hercegovine na tragu predloženih rješenja kao kompromisan prijedlog organizacije Mostara i provođenja narednih izbora u Mostaru predlaže :

1. Organizaciju Grada Mostara u skladu sa čl.VI.A. Ustava Federacije BiH

2. Grad Mostar kao jedinicu lokalne uprave i samouprave shodno članu VI:A: Ustava
Federacije BiH organizovati kao Grad sa četiri multietničke općine i to:
– Mostar Sjever (čije područje čine bivše gradske općine Mostar – Sjever i Mostar – Zapad),
– Mostar Jugozapad (čije područje čini bivša gradska općina Mostar – Jugozapad),
– Mostar Stari Grad (čije područje čini bivša gradska općina Mostar – Stari grad),
– Mostar Jug (čije područje čine bivše gradske općine Mostar Jugoistok i Mostar – Jug)
U cilju što lakše reintegracije, objedinjavanja funkcija grada i proporcionalne zastupljenosti
pripadnika naroda, moguće su korekcije područja predloženih općina dodavanjem ili

izdvajanjem područja pojedinih mjesnih zajednica prema granicama mjesnih zajednica iz
1991. g.

3. Grad i gradske općine bi imale nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonom.

4. Uvažavajući specifičnosti Grada Mostara predlažemo, u cilju sprječavanja dominacije, odnosno majorizacije bilo koga, da u sastavu gradskog i općinskih vijeća kao predstavničkih tijela bude minimalno 20 % pripadnika svakoga naroda.

5. U cilju održavanja multietničosti Grada Mostara predlažemo da u predstavničkoj i izvršnoj
vlasti Grada i gradskih općina predsjednici vijeća i gradonačelnik, odnosno načelnik gradske općine imaju dva zamjenika iz reda druga dva naroda.

6. Podržavamo ideju neposrednog izbora gradonačelnika i načelnika gradskih općina.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA