Papska vojska – nepoznato lice Vatikana

601

Historijski izvori uglavnom vrlo šturo govore o vojnim aktivnostima Vatikana, a većina današnjih studenata evropske historije vjeruje da je vrijeme „ratnih papa“ okončano pojavom renesanse u Evropi. Činjenice, pak, govore da je papska vojska učestvovala u čak šest vojnih pohoda u periodu od 1796. do 1870., a do 1878., jedan ratni brod je plovio pod vatikanskom zastavom, dok je u Drugom svjetskom ratu više od dvije hilajde vojnika bilo zaduženo za odbranu pape. Ipak, od uspostavljanja države Vatikan, po Lateranskom ugovoru između Italije i Rimokatoličke crkve iz 1929., Vatikan nije učestvovao ni u jednom ratu niti službeno ima samostalnu vojsku, ali raspolaže oružanim snagama koje se reealno mogu smatrati vojskom.

Švicarska garda

Papska vojska danas službeno se naziva Švicarskom gardom koja ima 135 pripadnika i zadužena je za sigurnost u Vatikanu.

Švicarska garda osnovana je 1506. u vrijeme pape Julija Drugog i postala je jedina aktivna vojska u Vatikuna, na koju su se nastavile oslanjati kasnije pape.

Razlog odabira Švicaraca bio je taj što su u to vrijeme mnogi Švicarci, zbog velikog siromaštva u njihovij zemlji, radili kao plaćenici u vojskama mnogih evropskih država, pa su se pročuli kao disciplinirani i sposobni vojnici, tako da je papa unajmio jednu grupu tih plaćenika da rade kao njegova lična garda.

Pored raznih uslova koje mora ispunjavati pripadnik ove garde bitno je spomenuti i to da mora biti obučeni vojnik i poznavalac borilačkih vještina, jer je garda zadužena za bezbjednost pape i općenito bezbjednost u Vatikanu i njihova uloga nije samo ceremonijalna, kako se može pomisliti.

Papa Pio Sedmi formirao je 1801. godine specijalnu jedinicu koja je bila zadužena za njegovu ličnu bezbjednost. Ova jedinica ukinuta je 1970. Postojala je još jedna jedinica papske garde, koju je formirao papa Pio Deveti 1850., i ova jedinica je učestvovala u odbrani Rima od italijanske okupacije 20. septembra 1870., a i ona je ukinuta 1970.

Odjel bezbjednosti Vatikana 1991. godine pormijenio je ime u Bezbjednosni korpus, a 2002., uloga policije u Vatikanu je promijenjena i sada djeluje pod službenim nazivom Karabinjeri Države Vatikan.

Švicarska garda i odbrana pape Klementa Sedmog

Švicarska garda posebno se istakla u odbrani pape 6. maja 1527. , kada je ahbzburški car Karlo Peti prodro u Rim. U događaju koji je u evropskoj historiji poznat kao Pljačka Rima, od 187 pripadnika Švicarske garde samo su 42 preživjela, ali su uspjeli osigurati bijeg pape Klementa Sedmog kroz tajni prolaz iz Vatikana do dvorca Sant Angelo.   

Na žrtvu garde u odbrani pape u ovom događaju podsjeća se kroz službenu zakletvu za prijem novih gardista, a na događaj je podsjetio i papa Franjo 2015., godine, kazavši, pored ostalog: „Švicarski gardisti koji su žrtvovali život braneći papu tokom Pljačke Rima vodili su se pozivom ljubavi do smrti.“