ponedjeljak, 3. oktobar 2022 / 7. rebi'u-l-evvel 1444

SAFF

Pobjeda nad vlastitim prohtjevima i hirovima je put do pobjede nad neprijateljem 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Uzvišeni Allah, objavio je: ”I kad Talut vojsku izvede, reče: ‘Allah će vas staviti na iskušenje kraj jedne rijeke; onaj ko se napije iz nje – nije moj, a onaj ko se ne napije, jedino ako šakom zahvati, moj je.’ I oni se, osim malo njih, napiše iz nje. I kada je pređoše, on i oni koji su s njim vjerovali – povikaše: ‘Mi danas ne možemo izići na kraj sa Džalutom i vojskom njegovom!’ Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići rekoše: ‘Koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom, nadjačale mnogobrojne čete!’ – A Allah je na strani izdržljivih.” (El-Bekara, 249.) 

Koliko smo puta učili ovaj ajet a nismo obraćali pažnju na njegova značenja, a on, uistinu, krije u sebi velika značenja, pouke i poruke za cijeli naš život.

Naime, nakon što je Talutova vojska, sastavljena od Benu Izraelćana, izašla da se bori protiv zulumćara Golijata i njegove vojske, Talutova vojska je došla do rijeke Jordan koju su morali preći, pa ih je Allah stavio na iskušenje i naredio im da ne piju iz nje, već da nastave putovanje prema bojnom polju.

Uprkos silnoj žeđi, teškoćama putovanja i nedostatku namirnica, Allah im je naredio da ne piju iz rijeke, ali je većina vojnika pila iz nje, pa ih je Talut isključio iz vojske i vratio odakle su došli, iako je njegova vojska i sa njima bila malobrojna.

Sa Talutom je ostala nekolicina vojnika koji su se trebali boriti protiv ogromne i dobro opremljene Golijatove vojske. No, među tom malom skupinom vojnika koji su prešli rijeku, bilo je također kolebljivaca koji su rekli: “Mi danas ne možemo izići na kraj sa Džalutom i vojskom njegovom!” Međutim, iskreni vjernici, koji su bili manjina od manjine, rekli su: “Koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom, nadjačale mnogobrojne čete!”

Pa je rezultat bitke bio: ”I oni ih, Allahovom voljom, poraziše, i Davud ubi Džaluta.” (El-Bekara, 251.)

Kao da nam Svemogući Allah želi reći da je pobjeda nad vlastitom dušom (nefsom) i njenim prohtjevima put do pobjede nad neprijateljima, ma koliko oni bili jaki i ma koliko ih bilo.

Dunjaluk sa svojim čarima je poput rijeke i većina ljudi ne može odoljeti tim čarima i pije iz te rijeke. Samo mali broj ljudi (u svim generacijama) sustegne se od pijenja iz rijeke, i to su oni koje je Allah učinio bliskim, koje je odabrao za Svoje evlije i zbog kojih je stvorio Džennet.

Allaha molimo da budemo među odabranom manjinom s kojom će Allah biti zadovoljan i koja će vječni Džennet nastaniti.    

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA