Popis stanovništva u Sjevernoj Makedoniji: BITNO JE BITI BOŠNJAK !

298
Autor: Ćerim Bajrami
Potrebno je da svi Bošnjaci, sve bošnjačke institucije u BiH i u zemljama regije, mediji na bosanskom jeziku, pruže punu podršku Bošnjacima u Sjevernoj Makedoniji u naporima da se popišu kao Bošnjaci, naročito oni koji su se na prošlom popisu nacionalno izjasnili kao Muslimani.
Popis stanovništva preko interneta u dijaspori za sve građane porijeklom iz Sjeverne Makedonije je upravo u toku.
Veoma je važno da se svako od nas, sva bošnjačka udruženja i džemati u dijaspori direktno angažuju u pozivanju svih Bošnjaka i Muslimana iz Sjeverne Makedonije da sebe i članove svoje porodice registruju kao Bošnjake.
Naravno da je jako bitno upisati i bosanski jezik kao maternji.
Vjera je svakako kod većine – islam.
Pozivam i nama bliske Torbeše da na popisu upišu svoj maternji jezik – bosanski, jer će tako potvrditi ono što je realnost, a s time će mnogo pomoći Bošnjacima u Sjevernoj Makedoniji.
Torbeši su Bošnjacima najbliži, po svim osnovama, ali je važno da se zna da su oni u bivšoj državi bili nacionalno Muslimani.
Poslije 1992. godine, šovinističkim manipulacijama od jačih naroda u okruženju, udaljeni su iz bošnjačke nacije, uz učešće i nekih politikanata iz nominalnih redova Bošnjaka, kao i opštom nebrigom bošnjačkih centara.
Sada se nad ovim ljudima i brojnim im naseljima po Makedoniji vrši asimilacija – preko nastave u školama – od strane triju naroda, dok je broj Bošnjaka u Sjevernoj Makedoniji drastično opao.
Bošnjaci Sjeverne Makedonije trebaju našu pomoć.