ponedjeljak, 16. maj 2022 / 15. ševval 1443

SAFF

Pripremi za kabur ono što ti je potrebno za dugo ostajanje u njemu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Imam Ibnul-Dževzi, rekao je: ”Dragi brate, ako hoćeš da znaš svoje stanje nakon smrti, otiđi u mezarje i pogledaj u sve te kaburove. Zatim zamisli svoj kabur među njima i vidi šta ti treba u kaburu, pa onda povećaj ono što će ti trebati u kaburu zbog dužine ostanka u njemu, a to su dobra djela. Što se tiče bilo čega drugog osim dobrih djela, nećeš imati potrebe ni za čim od ovozemaljskih stvari, jer će to postati nesreća i tuga za tebe u tvome kaburu. 

Stoga, pogledaj svoje stanje u kojem se nalaziš. Ako je tvoje stanje dobro i pogodno za smrt i boravak u kaburu, onda nastavi tim putem. A ako tvoje stanje nije dobro i prikladno za ovo dvoje, onda se pokaj Svemogućem Allahu i vrati se na ono što je dobro i ispravno.” (Bustanul-va'izin, I/192.)

Tvoj spas na Sudnjem danu je tvoj lični projekat

Čovječe, tvoj spas na Sudnjem danu i stjecanje Allahovog zadovoljstva je tvoj lični projekat.

Nećeš imati opravdanje, niti ćeš biti pitan zbog nedostataka učenjaka ili običnih ljudi, niti za stranputice poznatih ili nepoznatih ljudi.

Tvoj dunjalučki život je ispit i test samo za tebe.

Zato radi za sebe i svoju dušu i trudi se da je spasiš, čak i ako svi ljudi budu nemarni prema sebi i ako budu na stranputici. Jer: ”Doći ćete Nam pojedinačno, onakvi kakve smo vas prvi put stvorili, napustivši dobra koja smo vam bili darovali.” (El-En'am, 94.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
PREPORUKA