SAFF

Šejh Ibn Baz: Muslimanske zemalje dužne su da podrže palestinsku borbu za slobodu

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Poznatom islamskom učenjaku i jednom od najvećih islamskih autoriteta u Saudijskoj Arabiji u dvadesetom stoljeću, Šejhu Ibn Bazu, rahmetullahi alejhi, postavljeno je sljedeće pitanje: ”Šta islamski zakon kaže o trenutnom palestinskom džihadu? Je li to džihad u ime Allaha ili džihad za zemlju i slobodu? Da li se džihad radi odbrane zemlje smatra džihadom u ime Allaha?”

Šejh Ibn Baz, odgovorio je: ”Potvrđeno nam je, kroz svjedočenje pouzdanih ličnosti, da palestinska intifada i oni koji je predvode spadaju među najuglednije tamošnje muslimane i da je njihov džihad islamski, zato što su ugnjetavani od strane cionista, i zato što moraju braniti svoju vjeru, sebe, svoje porodice i svoju djecu.

Ljudi od povjerenja koji su učestvovali sa njima u džihadu ispričali su nam o njihovom islamskom entuzijazmu i njihovoj želji da primjenjuju islamski zakon među njima. Dužnost je islamskih zemalja i ostatka muslimana da ih podrže i pomognu kako bi se mogli riješiti svog neprijatelja i vratiti u svoju zemlju, u skladu sa riječima Uzvišenog Allaha: ”O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost! I znajte da je Allah na strani čestitih.” (Et-Tevba, 123.);

”O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, ona će vas spasiti patnje nesnosne: u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite – to vam je, da znate, bolje – On će vam grijehe vaše oprostiti i u džennetske bašče vas, kroz koje će rijeke teći, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima; to će biti uspjeh veliki, a dat će vam i drugu blagodat koju jedva čekate: Allahovu pomoć i skoru pobjedu! Zato obraduj radosnom viješću vjernike!” (Es-Saff, 10.-13.)

Stoga je dužnost njihove braće muslimana da ih podrže protiv onih koji ih tlače, na osnovu riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Musliman je brat muslimanu, ne čini mu nepravdu i ne ostavlja ga na cjedilu.” (Buharija i Muslim)

Molimo Allaha da podari pobjedu našoj braći koja se bore u ime Allaha u Palestini i na drugim mjestima protiv svojih neprijatelja, i da ujedini njihovu riječ na istini, i da uputi sve muslimane da im pomognu i stanu na njihovu stranu protiv njihovog neprijatelja, i da ponizi neprijatelje islama gdje god da se nalaze i da na njih spusti Svoju kaznu koja neće zaobići zločince.”

(Izvor: Medžmu'u fetava ve mekalat eš-šejh Ibn Baz, IV/295.)

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA