Sve veće zagađenje: Kvalitet vazduha u Sarajevu opasan

620

Relativno dobar kvalitet zraka koji je karakterisao bh. gradove krajem prošle sedmice je uslijed izjednačavanja temperatura na visini i tlu je tokom vikenda narušen i došlo je do naglog nagomilavanja zagađujućih materija u najnižim slojevima atmosfere.

U svim gradovima u kojima se vrše mjerenja došlo je do prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti koncentracija za lebdeće čestice ( PM2.5/ PM10), a u Živinicama i Zenici i prekoračenja graničnih vrijednosti za sumpordioksid. U Sarajevu su prekoračene i propisane vrijednosti za ugljični monoksid.

Najviše koncentracije lebdećih čestica su zabilježene u Sarajevu gdje su dnevni prosjeci iznosili 4-5 puta više od propisanih iznosa (propisano 50 ug/m3, Vijećnica 269 ug/m3) , ugljični monoksid na Vijećnici je iznosi 6.5 miligrama/24h (propisano 5).

Prema podacima kvalitete vazduha koje objavljuje Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, vazduh u glavnom bh. gradu je jutros veoma nezdrav, dok je tokom prethodne noći bio opasan.

U Tuzli, Zenici i Kaknju nivo zagađenja lebdećim česticama je bio nešto niži nego u Sarajevu, ali ipak 3-4 puta viši od propisanih vrijednosti.

U Zenici i Živinicama je ujedno došlo i do prekoračenja propisane vrijednosti koncentracija za sumprodioksid koja iznosi 125 ug/m3 ( Zenica 165, Živinice 155 ug/m3).