U Travniku se trebaju održati prijevremeni izbori za načelnika

203

Autor: Merim Serdarević

Izbori za općinskog načelnika u Općini Travnik trebaju biti prijevremeno održani, to je jedino civilizacijsko, demokratsko i pravno utemeljeno rješenje, a usljed iznenadne smrti kandidata Mirsada Pece, koji je preminuo na sami izborni dan 15.11.2020. godine. Smisao izbora je da građani na njima iskažu svoju volju i izaberu one koji će ih u mandatnom periodu predstavljati, zastupati i voditi. To za građane i njihove svakodnevne životne potrebe posebno dolazi do izražaja na lokalnom nivou, gdje građani direktno biraju općinske načelnike i gradonačelnike za koje smatraju da će na najbolji način rješavati njihove svakodnevne probleme, kao nosioce izvršne vlasti na lokalnom nivou, koji imaju visoki stepen inokosnih ovlaštenja, odnosno samostalnosti u radu i odlučivanju.

Građani Općine Travnik su među ponuđenim kandidatima, ubjedljivo najveću podršku i povjerenje dali preminulom kandidatu Mirsadu Peci, te bi dodjeljivanje mandata narednom drugoplasiranom kandidatu bez obzira iz koje političke opcije dolazio, predstavljalo najgrublje izigravanje volje građana Općine Travnik i nametanje općinskog načelnika kojeg demokratska većina nije izabrala i za kojeg nije smatrala da ih može najbolje predstavljati.

Posebno treba naglasiti činjenicu da se ni na jednom nivou vlasti u državi Bosni i Hercegovini, funkcija u izvršnoj vlasti, a u koju spada i funkcija općinskog načelnika, ne dodjeljuje narednom kandidatu sa izborne liste, već se procedura izbora ponavlja kroz organizovanje prijevremenih izbora ili se izbor novog nosioca izvršne funkcije vrši kroz propisanu proceduru u parlamentatnom/predstavničkom tijelu. Kao argument za navedeno, dovoljno je spomenuti način popunjavanja upražnjenog mjesta člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji se provodi u Parlamentarnoj Skupstini Bosne i Hercegovine, u skladu sa posebnim zakonom, što znači da se u slučaju kada funkcija člana Predsjednistva BiH ostane upražnjena, mandat se ne dodjeljuje narednom kandidatu sa najviše osvojenih glasova iz određenog konstitutivnog naroda, već se ide u Parlamentarnu Skupstinu BIH.

Također treba istaći i da unatoč činjenici da Izborni zakon Bosne i Hercegovine i Zakon o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika u FBIH, ne poznaju situaciju smrti kandidata za nosioca izvršne funkcije na sami izborni dan i da njihove odredbe izričito govore o direktnom izboru općinskih načelnika i gradonačelnika, bez obzira da li se radi o redovnim ili vanrednim izborima, kada mandat prestaje na jedan od načina propisanih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, kao i da navedeni zakoni niti u jednoj svojoj odredbi ne dovode u vezu način izbora općinskog načelnika/gradonačelnika sa principom dodjele mandata sljedećem kandidatu sa najviše osvojenih glasova, kao što je to slučaj sa zakonodavnim/predstavničkim funkcijama, gdje je iz niza objektivnih razloga, taj princip opće prihvaćen.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, treba da provede kompletnu proceduru i da potvrdi rezultate izbora za načelnika Općine Travnik, odnosno dodijeli mandat kandidatu Mirsadu Peci, bez obzira na činjenicu njegove smrti, te da nakon toga usljed činjenice smrti i nemogućnosti prihvatanja mandata, donese odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za načelnika Općine Travnik. Izborni zakon kao jedan od razloga za prestanak mandata, predviđa i činjenicu smrti, a u tom slučaju, predviđeno je da se načelnička funkcija popunjava održavanjem prijevremenih izbora.

Na kraju analognim tumačenjem navedenih zakona, jasno je da se izbori za načelnika Općine Travnik trebaju ponoviti i građanima pružiti prilika da izaberu svog općinskog načelnika, bez nametanja volje manjine.

Vjerujemo da će i relevantne međunarodne organizacije koje se bave izborima, potvrditi ovakav stav, te da će u konačnici Centralna izborna komisija donijeti jedinu moguću ispravnu odluku o održavanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Travnik.