subota, 30. septembar 2023 / 15. rebi'u-l-evvel 1445

SAFF

Zanimljiva usporedba između kazivanja o Jusufu, a.s., i Musau, a.s.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ako pažljivo čitamo kur'anska kazivanja o Jusufu, a.s., i Musau, a.s., uočit ćemo sljedeće zanimljivosti:

– Jusufova, a.s., i Musaova, a.s., priča počinju u Egiptu.

– Oba su izvjesno vrijeme bili izgubljeni za svoje roditelje.

– Oba su bili bačeni, Jusuf, a.s., u bunar, a Musa, a.s., u rijeku.

– Jusuf, a.s., bačen je u bunar rukama onih koji su ga mrzili, tj. rukama svoje zavidne braće, kao što dolazi u ajetu: “Ako baš hoćete nešto učiniti, onda Jusufa ne ubijte, već ga na dno nekog bunara bacite.(Jusuf, 10.)

– Musa, a.s., bačen je u rijeku rukom onoga ko ga je naviše volio, rukom svoje majke, a po Allahovom naređenju, kao što dolazi u ajetu: ”I Mi nadahnusmo Musaovu majku: “Doji ga, a kad se uplašiš za njegov život, baci ga u rijeku, i ne strahuj i ne tuguj…” (El-Kasas, 7.)

– Između riječi: ”Bacite ga”, iz sure Jusuf, i riječi: ”Baci ga”, iz sure El-Kasas, ogromna je razlika.

Prva naredba ispunjena je mržnjom i prezirom, jer je plod ljudskog planiranja, a druga naredba, iako se radi o istoj riječi, ispunjena je ljubavlju, nježnošću i brigom, jer je plod Allahove odredbe.

– Jusuf, a.s., i Musa, a.s., živjeli su u vladarskim dvorcima.

– Za Musaom, a.s., tugovala je njegova majka, a za Jusufom, a.s., tugovao je njegov otac.

– Žena koja je vladala u dvorcu u kojem je bio Musa, a.s., tražila je da Musa, a.s., ostane kod nje i da ga ona odgaja, dok je muškarac koji je bio vlasnik dvorca u kojem je bio Jusuf, a.s., tražio da Jusuf, a.s., ostane kod njih da ga on i njegova supruga odgajaju.

– Žena vlasnika palače u kojoj je živio Musa, a.s., bila je izvor sigurnosti, a žena vlasnika palače u kojoj je živio Jusuf, a.s., bila je izvor uznemiravanja i brige.

– Tuga Musaove, a.s., majke za sinom Musaom spomenuta je i opisana u Kur'anu u ajetu: ”I srce Musaove majke ostade prazno, umalo ga ne prokaza, da Mi srce njeno nismo učvrstili i vjernicom je učinili.” (El-Kasas, 10.)

– Tuga Jusufovog oca Jakuba, a.s., također je opisana u Kur'anu u ajetu: ”I okrenu se od njih i reče: “O Jusufe, tugo moja!” – a oči su mu bile pobijeljele od jada, bio je vrlo potišten.” (Jusuf, 84.)

– Jusufa, a.s., braća su bacili u bunar i uznemiravali ga, a Musaa, a.s., sestra je tražila i pomogla mu.

– Musaova, a.s., majka poslala je njegovu sestru da ga traži, a Jusufov, a.s., otac poslao je njegovu braću da ga traže.

– Početak radosti Musaove, a.s., majke zbog susreta sa svojim sinčićom sadržan je u Allahovim riječima: ”A Mi smo mu već bili zabranili dojilje…” (El-Kasas, 12.)

– Početak radosti Jusufovog oca Jakuba, a.s., zbog skorog susreta sa sinom sadržan je u riječima Jakuba, a.s.: “Ja zbilja osjećam miris Jusufov.” (Jusuf, 94.)

– Allah, dž.š., objavio Musaovoj majci da će joj vratiti sina: ”Mi ćemo ti ga, doista, vratiti i poslanikom ga učiniti.” (El-Kasas, 7.), a također je objavio i Jakubu, a.s., da će mu vratiti sina Jusufa, na šta aludiraju njegove riječi: ”Zar vam ne rekoh – reče – “da ja znam od Allaha ono što vi ne znate.” (Jusuf, 96.)

– Vlasnici dvorca sa kojima je Musa, a.s., odrastao na dvorcu, kada je on porastao postali su mu neprijatelji i protjerali su ga, a vlasnici dvorca u kojem je odrastao Jusuf, a.s., kada je porastao postali su mu bliski i učinili su mu veliko dobro, kao što dolazi u ajetu: “Ti ćeš od danas kod nas utjecajan i pouzdan biti.” (Jusuf, 54.)

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA