Želiš li dobra djela u kaburu: Sedam trajnih sadaka /VIDEO/

324


Današnji video govori o 7 veoma važnih stvari koji se dotiču nas muslimana individualno, ali i kao zajednicu u cilju da ostavimo iza sebe ovih 7 vrsta sadake koje će nam koristiti u berzahskom, tj. kaburskom životu!

NUN Production