četvrtak, 17. novembar 2022 / 23. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Šta islamskom svijetu treba od Turske?

Piše: dr. Kemal el-Kasir / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Čini se da organizacije i skupine u arapskom i islamskom svijetu, u svjetlu trenutnih