Allah je na nas poslao tatarske pse da nas ponovo vrate u okrilje Allahove vjere

1864

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prenosi se da je, nakon što je Hulagu-kan izvršio invaziju na muslimanske zemlje, njegova kćerka (princeza), hodajući ulicom, ugledala skupinu muslimana okupljenih oko jednog islamskog učenjaka.

Začuđeno je upitala: ”Šta je ovo?”

Rekli su joj da su to muslimani koji su se okupili oko učenjaka koji ih podučava islamu. Tada je ona naredila svojoj pratnji da učenjaku njegovim turbanom svežu noge i ruke i da ga dovedu pred nju.

Kada su ga doveli, upitala je: ”Jesi li ti islamski učenjak?”

”Jesam”, odgovorio je.

Tatarska princeza je onda rekla: ”Vidiš da Allah voli nas, a ne vas, jer nam je dao pobjedu protiv vas.” Islamski učenjak na to nije ništa odgovorio, već joj je rekao: ”Ako želiš da ti odgovorim onda mi moraš odvezati ruke i noge i omogućiti da sjednem na stolicu kao i ti.” Naredila je da ga odvežu i da mu donesu stolicu da sjedne. Kada je sjeo upitao ju je: ”Znaš li šta je to pastir ili čuvar stada?”

”Znam”, odgovorila je.

Alim je onda upitao: ”Je li on ima stado koje čuva?”

Odgovorila je: ”Ima, naravno.”

”Da li sa tim stadom ovaca ima i pasa?”, ponovo je upitao alim.

”Ima”, odgovorila je princeza.

”Kakva je njihova uloga?”, upitao je alim.

Odgovorila je: ”Oni čuvaju ovce i vraćaju one koje odbjegnu, makar neke od njih i ozlijedili i makar odbijale da se vrate.”

Tada joj je alim rekao: ”Primjer nas i vas je kao primjer ovaca i pasa. Kada smo se mi muslimani udaljili od Allahovih naredbi, On je na nas poslao tatarske pse da nas ponovo vrate u okrilje Allahove vjere.”