Bloomberg: Basnoslovno bogatstvo saudijskog prijestolonasljednika Muhammeda ibn Selmana

290

Novinska agencija Bloomberg na svom portalu donosi članka o basnoslovnom bogatstvu saudijskog prijestolonasljednika Muhammeda ibn Selmana (MBS), i o posebnim privilegijama koje uživa zahvaljujući autokratskoj moći.

Bloomberg piše kako se prijestolonasljednikova akcija protiv saudijskih milijardera 2017. godine predstavljala kao antikorupcijska akcija, ali da su prinčevi motivi bili sasvim drugačiji. Autorica piše kako je prijestolonasljednik rijadski hotel Ritz-Carlton pretvorio u zatvor za stotine saudijskih milijardera i moćnih bisnismena i da ih je pustio tek kad su potpisali da će dio svog bogatstva prepustiti državi. Saudijske vlasti su procijenile da je vrijednost te imovine u vidu zemlje, gotovinskog novca i udjela u biznisu, dosegla 107 milijardi dolara.

Ovim potezom mladi princ prekinuo je tradiciju ponašanja i odnosa dinastije Saud sa drugim moćnim familijama u Kraljevini i uklonio sve moguće oponente, ustoličivši se za de facto vladara kraljevine nefta i milijardera.

Nafta i Aramco

Bloomberg navodi kako dinastija ima apsolutnu kontrolu nad državnom naftnom kompanijom Aramco i slobodu raspolaganja njenom imovinom i profitom, imajući u vidu da je to kompanija koja raspolaže sa petinom svjetskih rezervi nafte.

Britanski univerzitetski profesor i autor knjige Princes, Brokers and Bureaucrats: Oil and the State in Saudi Arabia, dr. Steffen Hertog, kazao e za Bloomberg da kralj Selman i sin imaju direktan pristup svim saudijskim naftnim prihodima. Autorica napominje da pojavljivanje kompanije Aramco na berzi dionica nije otkrilo stvarni obim bogatsva i profita koji ostvaruje kompanija, ali da je to jedna opd najprofitabilnijih svjetskih komopanija, s obzirom da je objavljeno da je kompanija platila 170 milijardi dolara na ime poreza na dobit i drugih poreza i taksi – porezi su direktno plaćeni u državni budžet.

Lično bogatstvo

U intervuju za program „60 minuta“, u martu prošle godine, MBS je izjavio da njegovo bogatstvo prelazi milijardu dolara. Gold States News, koji nudi savjete u vezi političih rizika, objavio je da saudijski prijestolonasljednik ima velike trgovačke interese koji ga povezuju sa 20 do 25 kompanija koje se bave nekretninama, industrijskom proizvodnjom i komunikacijama, a koje su većinom osnovane 2009.

Autorica napominje kako su Panamski i Rajski (Paradise) dokumenti otkrili da princ posjeduje još mnogo bogatstva, te da su neka od njih, poput dvorca u Francuskoj u vrijednosti od 300 miliona dolara i raznih kompanija koje posjeduje ili u kojima posjeduje udio, putem novinskih izvještaja procurili u javnost.

Još detalja o bogatstvu princa milijardera

Pored navedenog, princ posjeduje luksuznu jahtu Sirene, koja se smatra jednom opd najskupljih jahti na svijetu i koja košta 320 miliona dolara. pored toga posjeduje dionice u brojnim privatnim kompanijama, uključujući banke, kompanije za razvoj nekretnina, kompanije za uzgoj riba, kompanije za prijevoz petrohemijskih materija.

Autorica navodi kako prijestolonasljednik ne voli da priča o privilegijama koje ima kao prijestolonasljednik i zahvaljujući kojima je dočepao ogromnog novca, ali i da ga nije briga za kritike koje mu se upućuju.

Blago prinčeva

Bloobmerg navodi kako se bogatstvo prinčeva dinastije saud procjenjuje na preko 100 milijardi dolara, raspodijeljenih na oko 15.000 osoba, ali ističe da je ovo prilično nepouzdana procjena, jer se oslanja na plate i izdatke koje posebni Kraljevski kabinet isplaćuje članovima dinastije, prinčevima i drugima, te napominje da bi, ukoliko se ta sredstva ulažu u bisnis, bogatstvo dinastije u stvarnosti moglo iznositi trilione dolara.

Kroz saudijsku historiju nikada nije postojala distinkcija između onoga što pripada državi i što pripada kralju. Ellen R. Wald, autorica knjige Saudi Inc.: The Arabian Kingdom's Pursuit of Profit and Power, ističe kako ke saudijska kraljevina apsolutistička monarhija u kojoj sve što pripada državi, pripada kralju, te napominje kako je dinastzija kroz protekle decenija zarađivala na različite načine, uključujući naplaćivanje stranim vladama olakšanog dobijanja državnih ugovora sa Kraljevinom.