ponedjeljak, 3. oktobar 2022 / 7. rebi'u-l-evvel 1444

SAFF

Zapad i osmanski vladari: Od cara do nakaze

Piše: Amer Sulejmanagić Uvriježeno je mišljenje da je tursko osvojenje Bosne bila nasilna okupacija koja je našu zemlju iz jednog civilizacijskog kruga uvela u drugi,