ponedjeljak, 27. juni 2022 / 28. zu-l-ka'de 1443

SAFF

Autofagija i intermittent fasting

Autor: Mr sci.med. dr. Gordana Ljoljić Dolić, specijalista fizijatar – nutricionista U posljednjih godinu dana vrlo često me pitaju šta je to autofagija i šta