Endelus: Na prijestolje sa presudom o vlastitoj smrti

4382

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

U Kastilji se, godine 793., pojavi izvjesni Sio Isposnik. O sebi govori da je prorok. Širi vijesti o ishodu događaja u budućnosti. Jedna od njegovih vijesti je da će kršćani osvojiti Granadu, kao što su osvojili i Valensiju.

Okuplja uza se priproste mase. Takvi ga slijede i vjeruju u to što im govori. Da bi bio što uvjerljiviji, Sio Isposnik piše vladaru Granade i traži da mu bezuvjetno preda grad, jer on samo što nije pao u ruke kršćana. Vladar Granade ne pridaje važnost lažnom kršćanskom vidovnjaku. Ali, Sio Isposnik okuplja pet hiljada kršćana i kreće na Granadu.

Vladar Kastilje Henri Drugi, pozivajući se na ugovor između njega i vladara Granade, nije se slagao sa napadom na Granadu. Na kraju je ipak dozvolio napad, jer ga je Sio ubijedio da će bez problema osvojiti Granadu. Lažni prorok obznanjuje da nijedan kršćanin neće poginuti! Ali, u toku opsade grada, muslimani su ubili nekoliko kršćanskih vojnika. Njegovi prigovaraju Siu Isposniku. Našavši se u nezgodnoj poziciji, Sio se poslužio lukavstvom. Odgovorio je da je rekao da nijedan kršćanin neće poginuti u direktnom sukobu sa muslimanima i da se to ne odnosi na pogibiju u toku opsade. Upravo tada su muslimani izišli sa vojskom i, u žestokom okršaju, ubili 3.500 kršćana. Ostali su pobjegli. Poginuo je i Sio Isposnik.

Situacija se smirila poslije te bitke i obnovljeni su ugovori između muslimana i kršćana.

Iste godine je umro vladar Granade Ebu Hadždžadž Jusuf Drugi ibn Muhammed Peti. Iako nije bio najstariji među braćom, vlast preuzima Muhammed Sedmi. Baca u tamnicu svog najstarijeg brata, kome je pripadalo prvenstvo na vlast.

Sukob u porodici Ahmer ide na ruku kršćanima u njihovim stalnim nastojanjima da što više stegnu obruč oko Granade.

Godine 809. je umro kršćanski vladar Henri Treći, a naslijedio ga je Ivan Drugi. Njegova žena Katarina stalno vrši pritisak na muža da prekine ugovor sa muslimanima i konačno napadne Granadu.

I situacija unutar Granade se iz dana u dan pogoršavala. Nije mu bilo dosta što ga je držao u tamnici, nego je, 811. godine, Muhammed Sedmi naredio pogubljenje brata Jusufa Trećeg. Kad mu je uručeno pismo o pogubljenju, Jusuf Treći je igrao šah sa upravnikom zatvora. Upravnik je prvi pročitao pismo i, potpuno zbunjen, prestao igrati. Jusuf Treći to primjećuje. Uzima mu pismo iz ruku. Čita, a onda kaže upravniku zatvora da nastave igru!

Nastavili su, ali nisu uspjeli završiti partiju…

Prije je stigla vijest o – smrti vladara Granade Muhammeda Sedmog!

Jusuf Treći, iz tamnice, sa presudom o vlastitoj smrti, dolazi na prijestolje. Postaje vladar Granade.

Historičari ga spominju po dobru. U njegovo vrijeme je u Granadi vladao mir.

Jusuf Treći je umro 820. godine. Naslijedio ga je sin Muhammed Osmi, poznatiji kao Ejsar.

Sin Muhammeda Osmog, poznat kao Es-Sagir, godine 831. diže ustanak protiv svog oca i svrgava ga sa vlasti. Otac bježi u Tunis i traži pomoć od tamošnjeg vladara. Vladar Tunisa mu stavlja na raspolaganje 1.500 vojnika. Sa njima se vraća u Endelus i okuplja svoje pristalice da bi se obračunao sa sinom. U žestokom sukobu između oca i sina, godine 833., pobijedio je otac i ponovo se domogao vlasti. Ali, nije završeno na tome. Protiv Muhammeda Ejsara se diže Jusuf Četvrti. Uz pomoć vladara Kastilje, nanosi poraz Muhammedu Ejsaru i zauzima prijestolje.

Jusuf Četvrti je umro 833. godine. Muhammed Ejsar treći put dolazi na vlast.

Kršćani se o svom jadu zabavili XLV

Odsječeni i od Magriba XLIV

Endelus: Pod sjenama sablji branilaca Granade XLIII

Endelus: Napuštanje Valensije XLII

Pad Kordove, smrtni krik nije imao ko čuti XLI

Sramni poraz halife En-Nasira XL

Velika pobjeda kod Alarkosa XXXIX

Muvehidini u Endelusu XXXVIII

Endelus: Propast države murabituna XXXVII

Danas muslimani neće biti poraženi radi mene XXXVI

Borbe za Toledo XXXV

Bitka sedam komandanata XXXIV

Fetva najvećih islamskih učenjaka XXXII

Endelus: Velika bitka Zellaka XXXI

Murabituni dolaze XXX

Endelus: Svijetli primjeri vladara Mutevekkila i alima El-Badžija XXIX

Stravični zločin u Bobastru XXVIII

Endelus: Sunovrat za samo nekoliko decenija XXVII

Posljednja bitka Hadžiba el-Mensura XXVI

U 50 bitaka bez poraza XXV

Nastupa Hadžib el-Mensur XXIV

Bojkot proširene džamije u Kordovi XXIII

Endelus: Delegacija Carigrada i Sančo u Kordovi XXII

Proglasio se halifom svih muslimana XXI

Najveća bitka u historiji Endelusa XX