Živjeti kao stranac ili putnik namjernik

1177

IslamBosna.baAbdullah ibn Omer r.a kaže:“ Poslanik s.a.w.s me je uzeo za ramena i rekao:“Budi na ovom dunjaluku kao stranac ili putnik namjernik.“ (Bilježi Buhari)

Zamislimo da svi mi putujemo avionom. Neki od nas sjede u prvoj klasi, dok je većina sabijena pozadi. Gledamo naprijed da bi stigli na naše odredište, prelijepo odmorište gdje ćemo svi podjednako uživati, bez obzira gdje sjedili u avionu. Međutim, neki ljudi misle da je putovanje avionom sve što imaju od odmora. Oni se bore i svađaju oko vrećica kikirikija i zavide onima koji imaju bolja sjedišta i mjesta. Oni se ljute na svoje saputnike zbog toga što kvare ili uništavaju putovanje, na ovaj ili onaj način, zbog toga što je ono njihova jedina šansa da se odmore i uživaju. Oni zaboravljaju da je to samo nekoliko sati neudobnosti i strpljenja, nakon koje će avion sletjeti. Kada mi postanemo preokupirani ovim svijetom, to je kao da putovanje avionom pretvaramo u odmor, umjesto da strpljivo sačekamo dok ne stignemo na veličanstveno i vječno odredište.

Ovaj svijet je samo sredstvo da bi se stiglo do vječnog cilja. On će proletjeti tako brzo, da kada prođe i kada pogledate unutrag pomislićete da je sve trajalo nekoliko sati ili dana. Pošto život na ovom svijetu nije namjenjen niti predviđen da zadovolji naša najdublja stremljenja niti ispuni naše najdublje želje, Poslanik s.a.w.s nam savjetuje da ga proživimo smisleno, sa ciljem, bez da postanemo preokupljeni ili previše zabavljeni sa njim. Kao stranac ili putnik namjernik, mi hodamo ovom zemljom sa osjećajem svrhe, prema našoj konačnoj destinaciji, bez stranputica. Bez obzira da li je Allah s.w.t propisao da nam se povjeri velika količina bogatstva, ljepote ili ugleda, ili nam je propisao da kroz život prođemo sa malo, to u biti nije važno jer mi samo putujemo sa jednog mjesta na drugo. 
Ovo ne znači da samo putovanje nije važno. Ono je izuzetno važno! Kako mi koristimo ono što nam je povjereno, ili koliko smo strpljivi ako nam je dat manji dio dunjaluka, odrediće koliko će biti veliko mjesto koje ćemo dobiti na budućem svijetu. Sve materijalne stvari na ovome svijetu namjenjene su kao alati koji pomažu ljudima da teško rade radi sticanja Allahovog zadovoljstva. Mi moramo da teško radimo, a ne da skupljamo stvari radi uživanja ili hvalisanja pred drugima, nego shvatajući da ono što nam je dato je dato kao prilika da steknemo Allahovo zadovoljstvo…

Preuzmite BESPLATNO najnoviji broj SAFF-a (broj 334) ovdje