nedjelja, 20. novembar 2022 / 26. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Kur'an o onima koji ga čvrsto slijede 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Kada je imam Šafija došao u Egipat, Muhamed ibn Abdul-Hakem mu je rekao: “Ako želiš da živiš u ovoj zemlji, moraš obezbijediti sredstva za godinu dana i društvo sultana koje će te osnažiti i učiniti uglednim.”

Imam Šafija mu je rekao: ”O Ebu Abdullah, koga bogobojaznost ne učini uglednim i ponosnim, taj nikad neće biti ugledan i ponosan. Ja sam rođen u Gazi, a odrastao sam u Hidžazu, nismo imali hrane koliko je dovoljno za jedan dan, a nikad nismo gladni zanoćili.” (Hafiz Ibn Hadžer el-Askalani, Tevali et-te'sis li me'âli Muhamed ibn Idris, str. 121.)

Pravi vjernici su samo oni…

Upoznavajući ljude sa iskrenim vjernicima koji vole i slijede Kur'an i koji se mnogo s njim druže, Kur'an kaže: ”Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.” (El-Enfal, 2.)

Kada opisuje njihovu ljubav prema Allahu, Kur'an veli: ”Oni koji u dokaze Gospodara svoga vjeruju.” (El-Mu'minun, 58.)

Kada opisuje njihov odnos prema Kur'anu, veli: ”I oni koji, kada budu opomenuti dokazima Gospodara svoga, ni gluhi ni slijepi ne ostanu.” (El-Furkan, 73.)

A kada opisuje utjecaj Kur'ana na njih, onda kaže: ”Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali.” (Merjem, 58.)

Oni koji se čvrsto drže Kur'ana su istinski dobročinitelji i reformatori na Zemlji, i njih čeka neizmjerna nagrada kod njihovog Gospodara: ”A oni koji se čvrsto drže Knjige i koji obavljaju molitvu – pa, Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobra djela.” (El-A'raf, 170.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA