SAFF

Mnogi ljudi su obmanuti po pitanju dvije Allahove blagodati- zdravlja i slobodnog vremena

Facebook
Twitter
WhatsApp

Posmatrajući život oko sebe čovjek vidi mnoge Allahove blagodati, ali ih ipak nije u stanju prebrojati i dokučiti zbog njihove mnogobrojnosti: «I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali.“ (Ibrahim, 34.) Mnogi ljudi su nemarni po pitanju tih blagodati, ali je taj nemar posebno izražen kada su u pitanju dvije stvari: zdravlje i slobodno vrijeme.

Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, kaže: «Mnogi ljudi su obmanuti po pitanju dvije Allahove blagodati- zdravlja i slobodnog vremena.» Malo je onih koji svoje zdravlje koriste da bi zaslužili Allahovo zadovoljstvo, a većina je onih koji će na kraju sami sebe prevariti i kajati se zbog toga. Isto tako je i sa onima  koji ne iskoriste svoje slobodno vrijeme da bi što više dobra učinili i zaslužili istinsku sreću. I takvi sami sebe obmanjuju. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, nas upozorava pa kaže: «Iskoristi pet stvari prije nego što te zadesi drugih pet: život prije smrti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, mladost prije starosti, bogatstvo prije siromaštva.»

Posebna prilika da iskoristimo slobodno vrijeme u činjenju dobrih djela pruža nam se u toku raspusta  i godišnjih odmora. Zbog toga ne bismo smjeli dozvoliti da nam to vrijeme prođe u beskorisnim stvarima. «Čovjek se na Sudnjem danu neće pomaknuti sve dok ne odgovori na sljedeća pitanja: u šta je potrošio život, u čemu je proveo mladost, kako je stekao i u šta potrošio imetak, i šta je uradio sa znanjem koje mu je Allah podario.”

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA