utorak, 22. novembar 2022 / 28. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Najgora osobina kod vođe je oholost

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Autor: Abdur-Rahman Sudejs

Od najljepših tragova iz historije je prisjećanje na hilafet zasnovan na našem pravednom Šerijatu. To period u kojem je odnos između vladara i ljudi bio zasnovan na uzajamnom pomaganju. Sudilo se i dogovaralo po Kur'anu i Sunnetu. Nakon toga su ljudi pokušavali kroz različite sisteme i na svakojake načine rješavati probleme u svijetu. A samo su ih produbljivali. I neće se nikada naći ispravniji sistem od onoga koji je zasnovan na pravdi Šerijata i kur'ansko-sunnetskim odnosom između vlasti i naroda. Dokaz za to je veliki nered u svijetu danas. 

Oni koji su preuzeli dužnost vođa ummeta, ne smiju biti lijeni i nemarni. Moraju savjesno i pošteno raditi svoj posao. To je bez sumnje težak i odgovoran zadatak. Vladar je ogledalo svoga naroda i mora se potruditi da bude što bolji. Radom po Kur'anu i Sunnetu i lijepim odnosom prema svom narodu on će uspjeti da pobijedi nered i smutnju. Pravda, iskrenost i poštenje su garant uspjeha svakog vladara na Zemlji. Najgora osobina kod imama-vođe je oholost. Osman, r.a., je rekao: „Imam ne smije zabranjivati više od onoga što je zabranio Kur'an.“ Ako tako postupi nered će se proširiti. 

Narod mora biti poslušan svojim pretpostavljenim. To i islam traži od nas. Allah, dž.š., je rekao: O vjernici, pokoravajte se Allahu i Poslaniku i vašim pretpostavljenim. (En-Nisa, 59.) Hafiz Ibn Kesir je rekao da se ova naredba odnosi na sve generacije i sve imame i emire, ma kakvi oni bili. Od Ibn Omera se prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Musliman je dužan slušati i pokoravati se svakoj naredbi svoga pretpostavljenog, bila mu ona draga ili mrska, osim ako mu bude naređeno da čini grijeh. Ako mu se naredi da čini grijeh, onda nema poslušnosti ni pokornosti.“ 

Rješenje naših problema, braćo, nije u stvaranju nereda u društvu. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA