srijeda, 23. novembar 2022 / 29. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Najgora osobina kod vođe je oholost

Autor: Abdur-Rahman Sudejs Od najljepših tragova iz historije je prisjećanje na hilafet zasnovan na našem pravednom Šerijatu. To period u kojem je odnos između vladara