Najveći stradalnik je onaj koji se ljudima pokazuje dobrim djelima, a Onome Koji mu je bliži od vratne žile kucavice pokazuje se najružnijim djelima

333

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prenosi se od Sevbana, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Znam ljude iz moga ummeta koji će doći na Sudnji dan sa dobrim djelima poput brda Tihame, pa će ih Allah u prah pretvoriti (uništiti).” Sevban je rekao: ”Allahov Poslaniče, opiši nam ih da ne bismo bili od njih, a da toga nismo ni svjesni.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Oni su vaša braća (tj. oni su od vas), klanjaju noću kao što i vi klanjate, ali su oni ljudi koji kada se osame krše Allahove zabrane.” (Ibn Madže; šejh Albani je ovaj hadis ocijenio vjerodostojnim)

Mnogi ljudi se suzdržavaju od grijeha pred drugim ljudima, ali kada se osame i kada su daleko od očiju ljudi, čine grijehe i najodvratnija djela. Štaviše, ako čovjek u svom prisustvu ima dijete, on se suzdržava da ne upadne u grijeh na koji ga duša poziva i koji bi vjerovatno učinio kada bi bio sam, tako da je u tom trenutku njegov stid od djeteta veći nego stid od Allaha, jer je zaboravio na riječi Uzvišenog: Zar oni ne znaju da Allah zna ono što oni u sebi kriju i ono o čemu se sašaptavaju i da je Allah znalac svega skrivenog.” (Et-Tevba, 78.); ”Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a On je s njima i kad noću smišljaju riječi kojima On nije zadovoljan; Allah dobro zna sve ono što oni rade.” (En-Nisa’, 108.)

Jedna od najčudnijih stvari je spoznati Allaha, odnosno, biti svjestan Allaha, a zatim Mu grijehe činiti, spoznati veličinu Njegove srdžbe, a zatim je svjesno izazivati, spoznati veličinu Njegove kazne, a zatim ne tražiti spas kod Allaha od Njegove kazne, kušati gorčinu i tjeskobu zbog počinjenog grijeha, a zatim ne pobjeći od grijeha i ne potražiti utočište kod Allaha.

Osim toga, vjernik i vjernica moraju imati na umu da oni imaju pravedne svjedoke u vlastitom tijelu na koje moraju pripaziti. Upozoravajući na te svjedoke, Uzvišeni Allah, objavio je: ”Vi se niste krili zato da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile, već zato što ste vjerovali da Allah neće saznati mnogo štošta što ste radili.  I to vaše uvjerenje, koje ste o Gospodaru svome imali, upropastilo vas je, i sada ste nastradali.” (El-Fussilet, 22.-23.)

Ibnul-‘Arâbi, rekao je: ”Najveći stradalnik je onaj koji se ljudima pokazuje dobrim djelima, a Onome Koji mu je bliži od vratne žile kucavice pokazuje se najružnijim djelima.”

Strah od Allaha u tajnosti dokaz je potpunosti vjerovanja (imana) i razlog za oprost grijeha i ulazak u Džennet, na šta aludiraju ajeti: ”A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko – ‘Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao, koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio. Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!'” (Kaf, 31.-34.)

Jedna od dova Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bila je: Allahumme inni es'eluke hašjeteke fil-gajbi veš-šehadeti – Allahu moj, molim Te da mi podariš strah od Tebe (i veličanje Tebe) u tajnosti i javnosti!” (En-Nesai)

Islamski učenjaci su govorili: ”Nije bogobojazan onaj ko plače nakon učinjenog grijeha, već onaj ko ostavlja ono što je zabranjeno kad je u mogućnosti to učiniti.”

Strah od Allaha u tajnosti ima pozitivne efekte i on je razlog da Allah ulijeva ljubav u srca vjernika prema onome ko se boji Allaha u tajnosti.

Islamski učenjaci su kazali: ”Čovjek počini grijeh između njega i Allaha, a zatim dođe među svoju braću muslimane i oni vide učinak tog grijeha na njegovom licu iako nisu bili svjedoci njegovog griješenja.”

Dakle, srećan je onaj koji popravi ono što je između njega i Allaha, jer ko popravi ono što je između njega i Allaha, Allah će popraviti ono što je između njega i ljudi, a ko traži pohvale od ljudi izazivajući Alalhovu srdžbu, te pohvale će se pretvoriti u njegovu sramotu i poniženje. Prenosi se da je Sufjan es-Sevri govorio: ”Ako se budeš bojao Allaha, On će te zaštititi od ljudi, a ako se se budeš bojao ljudi, a ne Allaha, to ti ništa neće koristiti, niti te može zaštititi od Allahove kazne.”

A Zejd ibn Eslem, rekao je: ”Ko se bude Allaha bojao, Allah će učiniti da ga ljudi vole makar oni to i ne htjeli.”

Allaha molimo da nam podari istinsku bogobojaznost u tajnosti i javnosti i da nas sačuva licemjerstva i munafičkih svojstava. Amin!